Case Study

Hur ett innovativt länkhjul förbättrar logistiken i stor stil – och detta helt av egen kraft

Läs mer

I små butiker handlar det ofta om varje centimeter.

Butiksinnehavare är därför alltid på jakt efter lösningar som de kan spara plats och arbete med, till exempel specialhjulet som vi har utvecklat för vår kund CHEP:s rullbara displayhållare. Systemet fungerar med en självinriktande länkhjul som inte bara underlättar staplingen av lasthållarna utan framförallt ökar flexibiliteten och effektiviteten i den dagliga försäljningsverksamheten.

 

Förutsättningar

CHEP är en leverantör av leverantörskedjelösningar för konsumentprodukter, färskvaror, drycker, tillverkning och detaljhandel som arbetar i hela världen och för närvarande är aktiv i mer än 60 länder. Företaget har ett brett spektrum av lastbärare för logistik och drift samt servicetjänster som har som mål att öka kapaciteten och sänka risken samtidigt som den ekologiska hållbarheten förbättras.

De 12 500 medarbetarna och de ungefär 300 miljoner återanvändbara displayhållare (pallar och behållare) som CHEP har ger en yttäckande närvaro och ett enastående mervärde genom att mer än 500 000 kundmötespunkter för världsmärken som Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s och Nestlé sköts. CHEP är ett företag i Brambles-koncernen som i sin portfölj bl.a. har IFCO, som är den internationellt ledande leverantören av återanvändbara plastbehållare (Reusable Plastic Containers, RPC) för färskvaror samt tjänsteföretag som är specialiserade på behållarlogistik inom bilindustrin.

Processoptimering för detaljhandeln

Alltfler kunder föredrar små livsmedelsbutiker i närheten av bostaden för sina inköp i stället för stormarknaderna utanför staden. Försäljnings- och lagerytorna i dessa butiker har dock inte så mycket plats vilket medför att det nästintill är omöjligt att använda stora gaffeltruckar eller EUR-pallar. Därför har CHEP en utvecklat en kvartspall som passar perfekt till de begränsade platsförhållandena i små närbutiker och bidrar till optimeringen av de interna logistikprocesserna: den så kallade Dolly.

Dess smarta design gör det mycket lätt att flytta varor i trånga gångar och möjliggör flexibel presentation och snabb återfyllning vid Point of Sale. Till denna påfyllnings- och presentationslösning var CHEP därför på jakt efter hjul som var säkra och lätta att handha och gjorde det möjligt att snabbt och stabilt stapla lastbärarna efter användning. Dessa punkter hade avgörande betydelse för företaget. Lagring, leverans och hämtning av miljontals pallar över hela världen är en mycket anspråksfull logistisk uppgift som måste fungera friktionsfritt och som kan göra det nu tack vare vårt stöd.

Vår smarta mobilitetslösning.

Vår första tanke var: kvartspallen behöver ett fullständigt system med två länkhjul och två fasta hjul. Och våra andra var: ett konventionellt länkhjul som vrider sig vid lyft och gör därmed staplingen av de rullbara pallarna svårare. Medarbetarna var tvungna att rikta in länkhjulen för hand varje gång. Risken att de rullbara pallarna skulle kunna staplas snett och därigenom utgöra en olycksrisk tillkom. Därför har våra ingenjörer utvecklat en specialkonstruktion med integrerade fjädrar. Fjädrarna garanterar att länkhjulen återgår till det raka läget automatiskt efter varje flyttning.

Under nästa steg arbetade vi tillsammans CHEP för att anpassa hjulens fäste på lastbärarna så att de kunde staplas utan svårighet. Dessutom förhindrar en låsanordning på en av de båda styranordningarna att kunderna flyttar pallen oavsiktligt vilket återigen skulle vara förbundet med förhöjd olycksrisk. För oss var det även viktigt att titta på följande centrala frågor: Hur kan vi garantera optimal användarvänlighet? Och hur kan vi förbättra inriktningsfunktionen för att underlätta arbetet? Svaret ligger i färggivningen. De fasta hjulen är utrustade med grå hjul och länkhjulen med blå hjul – ett användarvänligt system som förebygger förväxlingar och garanterar en snabb inriktning.

Vid utvecklingen av dessa hjul har vi dock inte bara tittat på deras användningsförutsättningar inne i butikerna utan även utanför dem. När allt kommer omkring transporteras lastbärarna med lastbilar och rullas därifrån till försäljningslokalerna på gångvägen under de tidiga morgontimmarna. Effektiv bullerdämpning är därför absolut nödvändigt. Som erfaren tillverkare av hjul och länkhjul med låg bullernivå var det lätt för oss att klara denna utmaning.


Sedan mer än 30 år utnyttjar vid TENTE:s expertis.

Norbert Götz, inköpschef vid GEBHARDT

Stor tidsbesparing och en högeffektiv leverantörskedja

Genom kombinationen av fasta hjul och låsbara länkhjul med automatisk uppriktningsfunktion har användning av rullbara pallar vid försäljningsstället förenklats avsevärt i stort sett överallt.

Låsmekanismen är en viktig komponent som förbättrar säkerheten under transport och leverans till försäljningsytan. I små butiker där personalen hela tiden håller på med att flytta pallar sparar denna specialkonstruktion mycket tid och sätter därigenom en helt ny standard för effektivitet – från exakt handhavande till respektabelt utseende och snabb påfyllning. Utöver de omedelbara fördelarna i den dagliga försäljningen har lösningen stora effekter för CHEP: den förbättrar de internationella logistikprocesserna. Med andra ord står de små hjulen för en rejäl optimering. Genom länkhjulens automatiska uppriktningsfunktion kan lastbärarna staplas snabbare, lagras på ett säkrare sätt och levereras snabbare.

Vår lösning innebär därigenom förbättringar inom alla delar av logistikkedjan över hela världen.

Och eftersom vi redan är på den globala nivån, kunde vi övertyga CHEP om att vi har möjlighet att agera internationellt på samma sätt. Med våra lokala medarbetare i alla fem världsdelarna kan vi erbjuda internationell service och reagera snabbt och flexibelt på alla krav.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Helt enkelt snabbare: elektroniskt datautbyte

Case Study

En lösning som visar på nya vägar och reducerar de gamla.

Allmänt

Lösningar för optimerad logistik

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering