Allmänt

Dynamisk belastning: krafternas komplexa spel

Läs mer


När ett länkhjul är i rörelse utsätts det för mer än en kraft. När hjulet konstrueras måste man därför ta hänsyn till hur alla inverkande krafter samspelar för att ge maximal hållbarhet. Principiellt skiljer man mellan två belastningstillstånd: statiskt och dynamiskt. I det förra fallet är den inverkande kraften och dess riktning oförändrad. Hjulen är stillastående och belastas av en konstant belastning. Vid dynamisk belastning är däremot inte kraften och kraftens riktning konstant.

Länkhjulet är i rörelse och belastningen påverkas av många olika faktorer – alltifrån viktbelastningen, acceleration och hastighet till hur länge hjulet är i rörelse och den temperaturutveckling som hänger samman med detta. Alla dessa faktorer inverkar på länkhjulets olika komponenter och material. Det är dessutom nödvändigt att ta hänsyn till de stötbelastningar som kan förekomma. Hit räknas inverkan av kraft uppifrån, nerifrån eller från sidorna. Vid vissa tillämpningar måste hjulen klara belastningar som ligger långt över de normerade testförutsättningarna. Det är just därför vi har ett eget testcentrum där produkter testas redan under utvecklingen enligt våra kunders individuella krav.

 

Vår produktion genomgår permanent övervakning inom ramen för vår löpande kvalitetssäkring, då olika influensstorheter och tillverkningsanläggningar granskas kritiskt. Dessutom kontrollerar vi naturligtvis även slutprodukterna löpande. En viss andel av den löpande produktionen synas varje dag i sömmarna vid våra laboratorier.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering