Záruka výrobku

Takto to rozbehaťNa základe ručenia výrobcu definovaného v "zákone o zodpovednosti za výrobek" (§ 4 Prod-HaftG) je nutné rešpektovať uvedené informácie o kolieskach a kladkách. Nedodržiavanie zbavuje výrobcu povinnosti ručiť za výrobok. Upozorňujeme na to, že technické údaje v tomto katalógu môžu byť zmenené.

1.0 Informácie o produktoch a účel použitia

Kolesá a kolieska sú podľa tejto definície konštrukčné diely, ktoré sú spravidla zameniteľné.
Montujú sa na prístroje, nábytok, prepravné systémy, alebo podobné produkty, aby sa tieto zariadenia stali mobilnými.
Informácie o produktoch sa týkajú koliesok a kolies, predovšetkým smerovo otočných koliesok (nie riadených), ktoré sa používajú v zariadeniach bez elektrického napájania a pri rýchlostiach neprekračujúcich rýchlosť chôdze a nie v trvalom pohybe.
Podľa týchto informácií o produktoch možno kolieska a kolesá rozdeliť do nasledovných kategórií použitia.

- Domáce použitie: napr. kreslá, pohovky, nábytok
- Všeobecné služby: napr. nákupné vozíky, kancelárske zariadenia
- Oblasť zdravotných služieb, napr. nemocničné lôžka, vozíky pre pacientov
- Priemyselné účely: napr. prepravné zariadenia so strednou a vysokou nosnosťou.

Kolesá budú mať pri dodržaní nasledovných bodov dlhú a bezproblémovú životnosť:

a) Správne a bezpečné upevnenie v navrhovanej polohe.
b) Aby bolo upevnenie bezpečné, musí byť adekvátne silné a byť vyhotovené z adekvátneho materiálu.
c) Funkcia kolieska nesmie byť upevnením zmenená ani ovplyvnená.
d) Os pre otočný pohyb musí byť vždy zvislá.
e) Smerovo pevné kolieska musia mať osi kolesa zarovnané.
f) Ak sa používajú len smerovo otočné kolieska, musia byť rovnakého druhu.
g) Ak sa smerovo pevné kolieska používajú v kombinácii so smerovo otočnými, všetky kolieska musia byť kompatibilné a odporúčané výrbocom.

Ak sa kolieska používajú v oblastiach ako exteriér, v prímorských oblastiach, korozívnych a/alebo agresívnych oblastiach, je nutné špecifikovať špeciálne produkty.

Ak sa koliesko používa pri teplotách pod 5°C a nad 30°C, môže byť jeho účinnosť znížená, predovšetkým jeho uvedená normálna nosnosť sa pri teplotách mimo tohto rámca mení. Je možné špecifikovať špeciálne produkty. Jednotlivé diely sa zmontujú do kompletného kolieska. Výrobca je zodpovedný len za originálne diely, ktoré vytvárajú úplné koliesko.
Pri výbere kolieska je potrebné zvážiť všetky aspekty uvedené v tabuľke so symbolmi.


2.0 Nesprávne použitie

Pojem "nesprávne použitie" sa definuje ako:
2.1 Preťaženie
2.2 Nevhodná podlaha
2.3. Nadmerné teploty
2.4 Zlyhanie uvoľnenia bŕzd
2.5 Vystavenie žieravinám
2.6 Nadmerné zaťaženie nárazmi
2.7 Vniknutie cudzích predmetov do behúňa kolesa
2.8. Nadmerná rýchlosť
2.9 Zmeny jednotlivých dielov a montovaných koliesok, ktoré neboli odsúhlasené s výrobcom.


3.0 Spôsobilosť výrobku

Ak užívateľ nenájde jasný popis výrobku v katalógu, letákoch, popisnej literatúre a pod., musí výrobca odsúhlasiť nové koliesko vyhotovené na kokrétny účel použitia. Všetky nové vyhotovenia podliehajú príslušným normám DIN, ISO, EN, ako aj norme kvality RAL-RG 607/10.


4.0 Údržba

Pravidelná údržba koliesok:
Premastenie osi a otočných ložísk; opätovné utiahnutie osí a/alebo nastavenie vychyľovacieho čapu, ak je namontovaný.
Ak sa majú použiť čistiace prostriedky, nemali by obsahovať korozívne alebo brúsne zložky.


5.0 Informácie o produktoch a návod na používanie

Je potrebné zabezpečiť, aby boli informácie o výrobku a návod na používanie v prípade potreby k dispozícii a predajca musí zabezpečiť, aby zákazník získal potrebný katalóg: aby výrobca pôvodého zariadenia, na ktoré sa výrobok montuje, poskytol konečnému užívateľovi informácie o produkte a návod na používanie.

Na zabezpečenie správnej funkcie koliesok a kolies musí predajca brať do úvahy informácie o produktoch (1.0 až 6.0). Tieto informácie o produkte možno v prípade potreby dodať aj výrobcovi zariadenia. Výrobca zariadenia musí zohľadniť informácie o produkte (1.0. až 6.0), kópie týchto informácií o produkte je možné objednať u výrobcu koliesok za účelom distribúcie konečnému užívateľovi.