Podmienky používania CAD

Podmienky používania CAD

TENTE CAD servis

Špeciálne podmienky služby CAD


I. Obmedzenie používania

Všetky údaje CAD, ktoré sú tu poskytnuté, sú a ostávajú majetkom TENTE International GmbH. Dátum by sa mal výlučne používať pre spoločnosť, ktorá má zaregistrované užívateľské meno. Odovzdávanie údajov tretím stranám bez predošlého písomného súhlasu TENTE International GmbH je vyslovene zakázané. Ak spoločnosť spácha priestupok voči zákazu distribúcie materiálov, uplatňuje sa nasledovná pokuta. Za každý priestupok bude vymeraná zmluvná pokuta vo výške min. 5100 € .


II. Priestorová presnosť

Nezaručujeme presnosť žiadnych poskytnutých CAD údajov. S ohľadom na určité produkty sa môžu vyskytnúť priestorové tolerancie a podliehajú konštrukčnému dizajnu. V prípade pochybností kontaktujte prosím niektorého z poradcov TENTE.


III. Zmeny

Prenesené CAD údaje nepodliehajú žiadnej aktualizačnej službe. TENTE International GmbH si vyhradzuje právo na zmeny, ktoré môže kedykoľvek uskutočniť. V prípade technických zmien je za aktualizáciu zodpovedný zákazník.


IV. Použitie údajov

Zaznamenávajú sa všetky žiadosti o údaje CAD TENTE smie používať tieto extrahované údaje na účely zákazníckeho servisu. Údaje sa nesmú odovzdávať spoločnostiam, ktoré nie sú súčasťou TENTE Marketing.


V. Súdna moc

Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budú postúpené na príslušný súd, na ktorý sa obráti centrála alebo dodávateľská pobočka, ak je používateľ registrovaným obchodníkom, právnou osobou verejného práva alebo verejným oddeleným vlastníctvom. Dodávateľ má tiež právo zaregistrovať konanie v mieste zákazníckej pobočky.


TENTE CAD servis zabezpečuje CADENAS GmbH.
Prosím pozrite si aj podmienky používania na: http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Cologne
Register Court Köln HRB 59645

Konatelia:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

DPH identifikačné čislo: DE 190 161 774


© Copyright:
Úplné alebo čiastočné kopírovanie nie je povolené bez výslovného súhlasu TENTE International GmbH.