Návod na inštaláciu

Takto to rozbehaťBez ohľadu na typ zariadenia alebo jazdnú rýchlosť, pre ktorú ste sa rozhodli, v priebehu používania zariadenia zabezpečte, aby kontaktná plocha upínacieho elementu kolesa bola v priamom kontakte so zariadením. Pri uchytení pomocou stredovej skrutky, zaistite príslušnú pevnosť skrutky. (vlastnosti triedy min. 8,8 alebo podobnou) Minimálny uťahovací moment musí byť v súlade s príslušnými technickými normami. Svorníkové spoje musia byť neustále zaistené proti samovoľnému vypadnutiu. Štandardné nosnosti ložisk sú v zásade v týchto inštalačných pokynoch.

Návod na inštaláciu Séria 5320/5327

Pri montáži na zariadenie/uchytenie, musí byť použitý špeciálny tvar kľúča (pozri obrázok). Kľúč musí v priebehu inštalácie ležať tak, aby celý kľúč obopínal hlavu skrutky. Uťahovací moment musí byť min. 25 Nm.


Prosím, pozrite si tiež pokyny na tému "zariadenie/uchytenie":


Viac informácii