Förfina ditt val


TENTE kan inte bara flytta tungt gods utan även se till att det står stilla. För att hindra att gods på flera ton rullar iväg eller flyttas av misstag, måste man kunna låsa flera eller alla hjulen, och även frigöra dem igen - även om de är svåra att komma åt. Det är precis vad du kan göra med TENTEs hjul med centrallås: Operatören kan blockera alla hjulen samtidigt med en enda hand- eller fotrörelse. På så sätt hålls fordonet hela tiden under kontroll. Det är dessutom möjligt att säkra reglaget med ett lås. Hos TENTE ligger fokus på säkerheten, inte bara för ditt gods utan även för personalen. Därför är våra centrallåshjul utrustade med olika fotskyddsanordningar för att undvika fotskador. Kontakta oss om du vill veta mer om hjul med centrallås eler andra låssystem.