Förfina ditt val
Om du behöver flytta tunga varor måste du kunna lita på materialet till hundra procent. En noggrann och exakt konstruktion är därför mycket viktig för TENTE:s tunglasthjul. Genom sofistikerade simuleringar och ständiga långtidstester beräknar och undersöker vi hur du kan flytta tungt gods på flera ton på ett mer precist, enklare och, framför allt, mer hållbart sätt. Gör det enklare för dig med TENTE:s sunda och hållbara lösningar.