Vi hjälper dig att på ett systematiskt sätt hitta rätt hjul.

Bra-hjul i handlingMed en exakt analys av produkt- och miljöförhållanden kan du snabbt och enkelt hitta det perfekta hjulet för just ditt användningsområde.

Med en exakt analys av användningsområdet och miljöförhållandena kan du snabbt och enkelt hitta det perfekta hjulet för just ditt användningsområde.

Eftersom det finns många olika användningsområden finns det inte ett enda sätt att välja det hjul du behöver. Det finns dock i allmänhet ett nära samband mellan flera av kraven. De två diagrammen på nästa sida illustrerar detta genom exemplet med apparathjul och hjul för transportutrustning. Följande produktavsnitt ger en översikt över samtliga hjul från TENTE, sorterade efter huvudsakligt användningsområde. Alla tillgängliga produktkomponenter listas i sina standardkombinationer. Vi har utvecklat ett logiskt produktsystem för att förenkla urvalsprocessen. I systemet anges alla egenskaper hos TENTE-hjul med hjälp av en bokstav och en sifferserie.

Vår kundtjänst och våra försäljningsansvariga hjälper självfallet till i urvalsprocessen eller väljer helt enkelt ut det hjul som är rätt för dig.
Material

Inget hjul kan tillgodose alla behov lika väl.


Mer information

Trendsättande faktorer

Alla länkhjul är inte lika. De måste uppfylla vissa krav som beror på tillämpningen. Att välja ett länkhjul som är rätt för dig beror på många olika kriterier.


Mer information

Kemisk beständighet

Ju mer precist man känner till miljön där hjulet skall användas, desto mer specifikt kan du finna korrekt hjul.


Mer information

Hjullager

Alla hjul är värdelösa utan förstklassig lagring. Därför rekommenderar vi att lagringen är optimala för respektive bruk och som garanterar den nödvändiga säkerhetsmarginalen.


Mer information

Svänglager

Manöverförmåga och flexibilitet är de viktigaste fördelarna i användningen av praktiskt taget varje hjul. Svängkranslagret avgör hur lätt och friktionslöst länkhjulet fungerar.


Mer information

Fästen

Den optimala typen av fäste beror på din produkts funktion och din produktions effektivitet. Med hjälp av beprövade och innovativa koncept erbjuder TENTE den optimala lösningen för alla krav ...


Mer information