TENTE e-drive Industrial

Vårt motordrivna hjulTunga laster kan flyttas med lite energi och intuitiva reglage.

E-drive är ett måste inom alla industrier om du vill: • minska risken för olyckor
• öka säkerheten på arbetet
• öka de anställdas produktivitet