Sekretesspolicy

Komplett service
Sekretess är viktigt för oss. Vi tar skyddet av din personliga information på mycket stort allvar. I vår sekretesspolicy nedan anger vi vilka uppgifter vi samlar in, de syften för vilka vi samlar dem och hur vi behandlar och använder uppgifterna:


1. Insamling, behandling och användning av personlig information

Du kan besöka vår webbplats utan att uppge några personliga uppgifter. Vi sparar i så fall endast icke-personliga åtkomstdata, som t.ex. namnet på din Internetleverantör, den föregående webbsida som du befann dig på innan du besökte oss, namnet på de data som du kom åt samt det datum som du kom åt dem. Denna information analyseras endast för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och kan inte användas för att komma åt personlig information. Dina personliga uppgifter samlas endast in om du själv uppger dem frivilligt under ditt besök på webbplatsen. När vi samlar in din information iakttar vi relevant dataskyddslagstiftning, i synnerhet bestämmelserna i den tyska lagen om telemedier och den federala dataskyddslagen. Din personliga information används och behandlas för annonserings- och marknadsundersökningsändamål endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Om ditt samtycke inkluderar ett uttalande som tillåter att din personliga information lämnas ut till tredje parter kan även dina personliga uppgifter lämnas ut till tredje parter. Annars lämnas din personliga information inte ut.


2. Utlämnande av personlig information

Om du anlitar oss för att utföra tjänster eller leverera varor kommer din personliga information att användas utan att uttryckligt samtycke behövs från dig och endast i den utsträckning som krävs för att avtalet ska kunna uppfyllas.

Detta kan i synnerhet innebära att dina uppgifter lämnas ut till ett leveransföretag, ett närstående bolag, ett kreditvärderingsföretag eller någon annan tjänsteleverantör som behövs för att leverera tjänsten eller fullgöra avtalet.

För att behandla betalningar kan vi lämna ut dina betalningsuppgifter till vår bank. Även våra närstående bolag kan se betalningsuppgifterna.


3. Användning av cookies

För att förbättra webbplatsen och möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade ”cookies” på några av webbsidorna. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. När du avslutar din session och stänger webbläsaren tas många av textfilerna bort (”sessionscookies”). Så kallade ”persistenta cookies” tas inte bort i slutet av sessionen utan sparas på din dator och hjälper oss att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Vår partners dator är inte tillåten att samla, behandla eller använda personliga data som lagras i form av cookies på vår webbplats. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Det kan leda till att en del av webbplatsens funktioner begränsas. Du kan hitta mer information om att ändra dina webbläsarinställningar i webbplatsens hjälpsektion under
"Cookies och cache".


4. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler) som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera ditt besök. Information om ditt besök som produceras genom cookies (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på en server i USA som drivs av Google. Google använder denna information för att analysera din användning av webbplatsen, producera en rapport om webbplatsens användning för operatören av webbplatsen samt utföra ytterligare tjänster i förhållande till användningen av webbplatsen och Internet. Google kan även överföra denna information till tredje parter när lagen kräver det eller när tredje parter anlitas av Google för att behandla data. Google tillåter inte att din IP-adress kopplas till andra data som Google innehar. Du kan förhindra att cookies installeras på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar; men vi påminner dig om att du inte kommer att kunna använda alla funktionerna på webbplatsen fullt ut om du väljer att göra det. Genom att använda denna webbplats anses du ha samtyckt till att Google behandlar insamlade data om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan. Du kan när som helst invända mot att dina data samlas in och behandlas. Din invändning börjar då att gälla för den framtida användningen av dina data. I ljuset av den aktuella diskussionen om analysverktyg som analyserar hela IP-adresser: Lägg märke till att vår webbplats använder Google Analytics-funktionen ”_anonymizeIp()”. Webbplatsen behandlar således endast förkortade IP-adresser och användarna kan inte identifieras direkt.


5. CAD-tjänst

Du kan komma åt vår CAD-tjänst genom att följa länkarna ”Tjänst”, ”CAD-tjänst”, ”klicka här” eller när produktspecifik information visas. För att använda denna tjänst måste du fylla i det tillhandahållna registreringsformuläret. (Fält markerade med en asterisk, ”*”, är obligatoriska.) Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att den information som du anger och de meddelanden som erhålls från dig lagras och används för interna syften. Denna information ska inte avslöjas för någon tredje part. Endast registrerade användare kan använda CAD-tjänsten. När du har skickat in alla nödvändiga uppgifter kan du använda CAD-tjänsten.


6. Inbäddade sociala medier och insticksprogram

Du kommer att finna länkar till de sociala nätverken Facebook, Google+ och Twitter på webbplatsen. Följande sekretesspolicyer gäller för dessa länkar: 6.1 Facebook
Vår webbplats innehåller länkar till det externa sociala nätverket ”Facebook”. Detta externa sociala nätverk drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (Facebook). Länkarna visas tydligt på webbplatsen genom Facebook-logotypen eller genom knappen ”gilla”. (Insticksprogram från Facebook används inte.) Om du klickar på dessa länkar aktiveras Facebooks insticksprogram och din webbläsare skapar en direkt länk till Facebooks servrar. Om du klickar på länkarna på webbplatsen samtidigt som du är inloggad på ditt personliga Facebook-konto skickas information om att du har besökt vår webbplats till Facebook. Facebook kan koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Denna information överförs till och lagras av Facebook. För att förhindra det måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du klickar på länken. De funktioner som är kopplade till Facebook-länkarna, i synnerhet överföringen av information och användardata, aktiveras inte automatiskt av att du besöker webbplatsen utan aktiveras endast när du klickar på den relevanta länken. För mer information om datainsamlingens syfte och omfattning, behandlingen och användningen av dina data, dina rättigheter, hur du ändrar inställningarna och hur du kan skydda ditt privatliv genom att förhindra att data samlas in, var god se Facebooks sekretesspolicy (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). 6.2 Google+
Vår webbplats innehåller länkar till det externa sociala nätverket ”Google+”. Detta externa sociala nätverk drivs uteslutande av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Länkarna visas tydligt på webbplatsen genom Google+-logotypen eller tillägget ”+ 1”. Om du klickar på dessa länkar aktiveras Googles insticksprogram och din webbläsare skapar en direkt länk till Googles servrar. Om du klickar på länkarna på webbplatsen samtidigt som du är inloggad på ditt personliga Google+-konto skickas information om att du har besökt vår webbplats till Google. Google kan koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Denna information överförs till och lagras av Google. För att förhindra det måste du logga ut från ditt Google+-konto innan du klickar på länken. De funktioner som är kopplade till Google-länkarna, i synnerhet överföringen av information och användardata, aktiveras inte automatiskt av att du besöker webbplatsen utan aktiveras endast när du klickar på den relevanta länken. För mer information om datainsamlingens syfte och omfattning, behandlingen och användningen av dina data, dina rättigheter, hur du ändrar inställningarna och hur du kan skydda ditt privatliv genom att förhindra att data samlas in, var god se Google+ sekretesspolicy (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html). 6.3 Twitter
Vår webbplats innehåller länkar till det externa sociala nätverket ”Twitter”. Detta externa sociala nätverk drivs uteslutande av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Länkarna visas tydligt på webbplatsen genom Twitter-logotypen eller genom den så kallade ”Tweet”-knappen. Om du klickar på dessa länkar aktiveras Twitters insticksprogram och din webbläsare skapar en direkt länk till Twitters servrar. Om du klickar på länkarna på webbplatsen samtidigt som du är inloggad på ditt personliga Twitter-konto skickas information om att du har besökt vår webbplats till Twitter. Twitter kan koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Denna information överförs till och lagras av Twitter. För att förhindra det måste du logga ut från ditt Twitter-konto innan du klickar på länken. De funktioner som är kopplade till Twitter-länkarna, i synnerhet överföringen av information och användardata, aktiveras inte automatiskt av att du besöker webbplatsen utan aktiveras endast när du klickar på den relevanta länken. För mer information om datainsamlingens syfte och omfattning, behandlingen och användningen av dina data, dina rättigheter, hur du ändrar inställningarna och hur du kan skydda ditt privatliv genom att förhindra att data samlas in, var god se Twitters sekretesspolicy (http://twitter.com/about/resources/tweetbutton). 6.4 Youtube
Vår webbplats innehåller länkar till den externa Internetplattformen ”Youtube”. Denna Internettjänst drivs uteslutande av Youtube LLC, som har sitt huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (Youtube). Länkarna visas tydligt på webbplatsen genom Youtube-logotypen eller genom termerna ”Youtube” eller ”YT”. Om du klickar på dessa länkar aktiveras Youtubes insticksprogram och din webbläsare skapar en direkt länk till Youtubes servrar. Om du klickar på länkarna på webbplatsen samtidigt som du är inloggad på ditt personliga Youtube-konto skickas information om att du har besökt vår webbplats till Youtube. Youtube kan koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Denna information överförs till och lagras av Youtube. För att förhindra det måste du logga ut från ditt Youtube-konto innan du klickar på länken. De funktioner som är kopplade till Youtube-länkarna, i synnerhet överföringen av information och användardata, aktiveras inte automatiskt av att du besöker webbplatsen utan aktiveras endast när du klickar på den relevanta länken. För mer information om datainsamlingens syfte och omfattning, behandlingen och användningen av dina data, dina rättigheter, hur du ändrar inställningarna och hur du kan skydda ditt privatliv genom att förhindra att data samlas in, var god se Youtubes sekretesspolicy (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).


7. Nyhetsbrev

Du kan registrera dig för att få vårt nyhetsbrev. För att registrera dig måste du antingen ange en e-postadress eller samtycka, när du begär nyhetsbrevet, till att vi använder din e-postadress för att skicka det till dig. Du kan självmant tillhandahålla ytterligare information som hjälper till att optimera nyhetsbrevet för dig. Vi använder endast din e-postadress för att skicka dig vårt nyhetsbrev för interna annonseringssyften. Du kan avbryta nyhetsbrevet när som helst. Använd i så fall den relevanta länk som kan hittas i nyhetsbrevet.


8. Registrering

Du kan registrera dig för våra tjänster genom att klicka på knappen ”Registrering” eller när du placerar en beställning. Genom att registrera ditt samtycke till att din personliga information (t.ex. din adress) och dina användardata (t.ex. ditt lösenord) lagras. Genom att skicka dina uppgifter till oss samtycker du även till att vi kan kontrollera deras korrekthet. När du köper varor i framtiden eller använder CAD-tjänsten kan du logga in med din e-postadress och ditt lösenord och placera beställningar utan att behöva ange din personliga information igen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke, med framtida verkan, när som helst. Om du vill göra det, var god kontakta vår dataskyddskontakt, som anges i paragraf 12 nedan.


9. Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbplats och andra system genom att använda tekniska och organisatoriska åtgärder mot att obehöriga personer förlorar, förstör, kommer åt, ändrar eller sprider din data. Trots regelbundna kontroller går det inte att skydda mot alla risker.


10. Upplysningar

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de uppgifter som lagras om dig och i tillämpliga fall har du rätt att få uppgifterna korrigerade, blockerade eller borttagna.


11. Tillbakadragande av samtycke

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett samtycke som du har gett, med framtida verkan.


12. Dataskyddskontakt

För frågor om insamlingen, behandlingen och användningen av dina personliga uppgifter, upplysningar om uppgifterna eller korrigering, blockering eller borttagning av uppgifterna, var god kontakta:


TENTE AB
Fraktvägen 5A
435 33 Mölnlycke
Telefon‎: +46 / (0)31 / 46 47 00
Fax‎: +46 / (0)31 / 48 68 48
E-Mail: order@tente.se
Internet: www.tente.se

Öppettider
Försäljning
Mån-Fre 8.00 - 17.00

Lager
Mån-Fred 7.00 - 16.00