Fast hjul

TENTE:s fasta hjul håller allt på rätt vägDet fasta hjulet används för långa förflyttningar i en enda riktning. Det ger den nödvändiga stabilitet i riktningen som t.ex. behövs för att manövrera vagnar genom raka korridorer.

När fordon måste vara mycket enkla att manövrera förses de ofta med fyra svängbara länkhjul. Men detta är inte önskvärt för alla tillämpningar eftersom den höga manövrerbarheten ofta får vagnarna att ändra riktning, vilket påverkar stabiliten negativt. I motsats till svängbara länkhjul, som kan svänga i alla riktningar, är ett fast hjul mycket bättre på att rulla i rak linje eftersom det är monterat i en fast position på fordonet. Men eftersom ett fordon med endast fasta hjul inte är styrbart används ofta fasta hjul i kombination med svängbara länkhjul. Resultatet är både god riktningsstabilitet och god kurvtagningsförmåga. TENTE:s fasta hjul finns tillgängliga i många olika variationer, t.ex. som designlänkhjul för institutionella tillämpningar, länkhjul för industriella transportutrustningar, tunglasthjul för vikter på hundratals kilo samt i många andra versioner. Ett fast hjuls material, diameter, lagertyp och lastkapacitet beror på tillämpningen. Det kan på begäran tillverkas i frostbeständigt rostfritt stål eller värme-och köldbeständiga material för användning i ugnar eller kylhus. Dess solida konstruktion gör det fasta hjulet till ett viktigt hjälpmedel för vardagligt arbete. Ett fjädrande fast hjul kan användas för att absorbera stötar vid transporter av vibrationskänsliga gods. Det kan vid behov absorbera irriterande transportbuller och således underlätta tyst lastning och avlastning nattetid. Oavsett om det ska användas utomhus, i varma, fuktiga eller smutsiga förhållanden eller på ojämna underlag kommer du att hitta det fasta hjul som du behöver på TENTE för att transportera ditt gods. Vi ser fram emot att få din förfrågan!

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul