Användningsvillkor

TENTE:s CAD-tjänstSärskilda CAD-tjänstevillkor

I. Användningsbegränsningar

Alla CAD-data som tillhandahålls tillhör TENTE International GmbH. Datan får endast användas för det företag som har registrerat användarnamnet. Det är uttryckligen förbjudet att lämna ut data till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från TENTE International GmbH. Följande vite ska gälla om ett företag bryter mot förbudet att distribuera materialen. Ett vite som överstiger 5 100 euro ska fastställas för varje överträdelse.


II. Korrekthet av dimensioner

Vi kan inte garantera korrektheten av några CAD-data som tillhandahålls. Dimensionstoleranser kan inträffa för vissa produkter och beror på konstruktionen. Om du är osäker, var god kontakta en av TENTE:s rådgivare.


III. Ändringar

För överförda CAD-data finns ingen uppdateringstjänst. TENTE International GmbH förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst. Vid tekniska ändringar ska kunden vara ansvarig för att göra uppdateringen.


IV. Användning av data

Alla CAD-dataförfrågningar registreras. TENTE kan använda dessa extraherade data för kundtjänständamål. Data får inte lämnas ut till företag som inte ingår i TENTE Marketing.


V. Jurisdiktion

Alla tvister som uppstår i samband med detta avtalsförhållande ska prövas av den lämpliga domstol som det huvudkontor eller den leverantörsfilial som har ansvaret för leveransen måste rapportera till, om användaren är ett registrerat företag, en juridisk enhet eller en offentlig enhet. Leverantören ska också ha rätt att vidta rättsliga åtgärder i det land där kundens huvudkontor är beläget.


TENTE:s CAD-tjänst tillhandahålls av CADENAS GmbH. Var god kontrollera även användningsvillkoren på http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Registergericht Köln HRB 59645 Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Momsregistreringsnummer: DE 190 161 774 © Upphovsrätt: Nytryck eller duplicering, helt eller delvis, är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från TENTE International GmbH.