Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

TENTE CAD usluga

Specijalni uslovi CAD usluge


I. Ograničenja korišćenja

All CAD data provided are and shall remain property of TENTE International GmbH. Date shall solely be used for the company that has registered the username. It is explicitly forbidden to pass on data to any third party without the prior written consent of TENTE International GmbH. The following penalty shall apply if a company commits an offense against the ban of distribution of the materials. A contract penalty in excess of € 5.100 will be assessed for every offense.


II. Tačnost dimenzija

Mi ne možemo da garantujemo ispravnost bilo kojih obezbeđenih CAD podataka. Tolerancije u dimenzijama se mogu javiti u vezi sa određenim proizvodima i predmet su proizvodnog nacrta. U slučaju sumnje, molimo vas da kontaktirate nekog od naših TENTE konsultanata.


III. Izmene

Preneti CAD podaci nisu predmet bilo kakve usluge ažuriranja. TENTE International GmbH zadržava pravo da napravi izmene u bilo kom trenutku. U slučaju tehničkih promena, klijent će morati sam da izvrši ažuriranje.


IV. Upotreba podataka

Svi zahtevi za CAD podatke se snimaju. TENTE može koristiti ove podatke u svrhu korisničkog servisa. Podaci ne mogu da se prenose na kompanije koje nisu deo TENTE marketinga.


V. Nadležnost

Bilo koji sporovi koji nastanu iz ovog ugovornog odnosa biće izneti pred sud, koji je nadležan u sedištu ili ogranku dobavljača zaduženog za isporuku, ukoliko je korisnik registrovani trgovac, pravno lice javnog prava ili privatni fond. Dobavljač će takođe imati pravo da podnese tužbu u sedištu klijenta.


TENTE CAD Usluga je omogućena od strane CADENAS GmbH.
Molimo vas da pročitate i uslove korišćenja na http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Cologne
Register Court Köln HRB 59645

Managing Directors:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

VAT Idenfication number: DE 190 161 774


© Copyright:
Reprint or duplication, in whole or in part, is not permitted without the express permission
of TENTE International GmbH.