TENTE castors with automatic locking system – New movie!

TENTE točkići sa sistemom automatske blokade

Novi film

Mi smo specijalno razvili sistem automatske blokade za naš nagrađivani TENTE točkić LINEA, serije 592D i za našu industrijsku seriju Točkića 349D. Ovo obezbeđuje apsolutnu sigurnost i fleksibilnost!


Naš predusretljiv automatski sistem blokade obezbeđuje lako rukovanje. Sistem blokade točka se aktivira čim otpustite ručicu. Aktiviranje točkića vrši se preko ručice. Veza između točka i prekidača se, na primer, uspostavlja pomoću sajle koja treba da se instalira na kraju uređaja.
Predstavljamo vam naš video o tome kako ovaj sistem funkcioniše.