Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Serwis CAD TENTE

Specjalne warunki korzystania z serwisu CAD


I. Ograniczenia użytkowania

Wszystkie udostępnione dane CAD są i pozostaną własnością TENTE International GmbH. Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na rzecz przedsiębiorstwa zarejestrowanego w powiązaniu z używaną nazwą użytkownika. Udostępnianie danych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TENTE International GmbH jest wyraźnie zabronione. Naruszenie przez przedsiębiorstwo zakazu rozpowszechniania materiałów podlega karze. Za każdy przypadek naruszenia zakazu obowiązuje kara umowna w wysokości 5.100 €.


II. Dokładność wymiarowa

Nie możemy zagwarantować prawidłowości żadnych udostępnionych danych CAD. W przypadku określonych produktów mogą występować tolerancje wymiarowe uzależnione od rodzaju konstrukcji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wybranym konsultantem firmy TENTE.


III. Zmiany

Przesłane dane CAD nie są objęte żadną usługą aktualizacji. TENTE International GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych odpowiedzialność za dokonanie aktualizacji spoczywa na kliencie.


IV. Wykorzystywanie danych

Wszelkie żądania danych CAD są rejestrowane. TENTE może wykorzystywać zgromadzone w wyniku tego dane do celów obsługi klientów. Dane nie mogą być przekazywane przedsiębiorstwom, które nie należą do pionu marketingu firmy TENTE.


V. Właściwość miejscowa sądu

Jeżeli użytkownik jest kupcem pełnym w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub stanowiącą wyodrębniony majątek publicznoprawny, wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby dostawcy lub oddziału dostawcy odpowiedzialnego za dostawę. Dostawcy przysługuje również prawo do wniesienia powództwa przed sądem właściwym dla siedziby głównej klienta.


Usługę CAD firmy TENTE świadczy spółka CADENAS GmbH.
Prosimy zapoznać się również z warunkami użytkowania zamieszczonymi pod adresem http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D-50668 Köln [Kolonia, Niemcy]
Sąd Rejestrowy w Kolonii HRB 59645

Dyrektorzy Zarządzający:
Dipl.-Kfm. (kupiec dypl.) Peter Fricke
Dipl.-Ök. (ekonomista dypl.) Peter Helmert

Numer identyfikacyjny płatnika VAT: DE 190 161 774


© Copyright:
Przedrukowywanie lub powielanie, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody TENTE International GmbH jest niedozwolone.