TENTE - Nowe kółko HAP absorbujące wstrząsyKoła do łóżek szpitalnych różnie się zachowują w zależności od konstrukcji zestawu kołowego i rodzaju podłoża.