Odporność chemiczna

Systematycznie pomagamy wam dobrać odpowiednie koła.Im dokładniej zna się uwarunkowania środowiska, w którym mają być użytkowane zestawy kołowe, tym precyzyjniej można je dobrać do odpowiednich warunków.

W ten sposób można zapobiec przedwczesnemu zużyciu zestawu kołowego wskutek korozji, zmian powierzchniowych, utraty wytrzymałości, kruchości lub utraty środków smarnych. Staranne dopasowanie wszystkich komponentów gwarantuje maksymalny okres trwałości użytkowej.
Dlatego też należy bardzo dokładnie sprawdzić, jakie substancje chemiczne i wpływy otoczenia występują w miejscu eksploatacji. Poza tym reakcja materiałów zależy również od innych czynników, takich jak długość trwania kontaktu i stężenie substancji korozyjnych, jak również wilgotność powietrza i temperatura.
Wartości podane w tabeli mają jedynie charakter orientacyjny i nie odnoszą się do mieszanin chemicznych. W celu uzyskania informacji o przypadkach szczególnych prosimy o kontakt.Legenda: ++ Odporne | + Odporne w niektórych warunkach | = Nieodporne

Material Concentration Rubber Polyamide Polyurethane Polypropylene
Acetaldehyde 40% + + = +
Acetone - ++ ++ = +
Acetylene - ++ ++ ++ -
Acrylic acid >30°C - - = = -
Adhesive - - - ++ -
Alkyl alcohol - ++ + = -
Alkyl benzene - - ++ - -
Aluminium acetate - - ++ - -
Amine, aliphatic - - ++ - -
Amino acid mixtures - - ++ - -
Ammonium bicarbonate - - ++ - -
Ammonium carbonate - ++ - = -
Ammonium hydroxyde - - - = -
Ammonium nitrate - + - ++ ++
Ammonium rhodanide - - ++ - -
Ammonium salts - - ++ - ++
Ammonium sulphate - + - ++ ++
Amyl alcohol - ++ ++ + ++
Amylacetate - ++ ++ = ++
Aniline - = + = ++
Antra quinone, 85 % C - - ++ - -
Barium salts - ++ + ++ ++
Beer - ++ ++ ++ -
Benzene, Petrol ether - = ++ ++ =
Bitumen - = ++ ++ -
Borax - ++ - ++ -
Boric acid, aqueous 10% ++ + ++ +
Bromine - = = = =
Butane - = ++ ++ -
Butter - = ++ ++ -
Carbolineum - = ++ = -
Carbon monoxide, hot - - ++ = -
Carbonic acid - - - ++ -
Casein - - ++ - -
Caustic potash - - - = -
Caustic soda - - - = -
Chlorine, chlorine water - = = = =
Chromic acids, aqueous 10% = + + =
Citric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Citrus oils - - ++ - -
Cobalt acids, aqueous 20% - + - -
Coconut oil - = ++ ++ -
Copper chloride - ++ - ++ -
Copper salts, aqueous 10% - = ++ -
Copper sulphate - + + ++ ++
Cotton seed oil - - - ++ -
Cresols - - = ++ -
Crude oil - = ++ ++ -
Cyclohexanol - + ++ + -
Decalcifier, aqueous 10% - ++ - -
De-icing salts (solutions) - - ++ - -
Dichlorobenzol - = ++ = =
Dichlorobutylene - = - = -
Dichloroethylene - = + = =
Diethyleneglycol - ++ ++ ++ -
Dimethyl formic amide - + ++ = ++
(max. 20°C)
Dimethylaniline - - - = -
Dimethylether - + ++ ++ ++
Ethanoic acid 30% = ++ = ++
Ethanol amine - - - = -
Ether - - ++ ++ -
Ethyl acetate - + ++ = -
Ethyl alcohol - ++ + ++ ++
Ethylene - - - ++ -
Fatty acids - - ++ ++ -
Fir leaf oil - = - ++ -
Flue gas - - - = -
Fluorine - = = = =
Formaldehyde 30% ++ ++ + ++
Formic acid 10% + = = ++
(max. 60°C)
Formic amide, pure - ++ ++ + -
Furfural - - ++ = -
Gelatine - - - ++ -
Glucose - ++ - ++ -
Glycerine - ++ ++ ++ ++
Glycol - ++ + + ++
Hexane - = ++ ++ -
Hydraulic liquids - = ++ = -
Hydrochloric acid, aqueous 30% + = = ++
Inert gases - - ++ - -
Ink - ++ ++ ++ -
Iron chloride, acidic 10% + = + ++
(max. 20°C)
Iron sulphate - - - ++ -
Isoprophyl ether - ++ - ++ -
Isopropyl chloride - = - = -
Lactic acids - = = = ++
Lead acetate, aqueous 10% + ++ ++ =
Lead nitrate - ++ - ++ -
Lees, 80°C - ++ ++ - -
Liquid ammonia 20% ++ ++ = ++
Magnesium salts, aqueous 10% - ++ ++ ++
Malic acid - - ++ + ++
(max. 60°C)
Manganese salts 10% - + - -
Mercury - ++ ++ ++ ++
Mercury chloride - - = ++ ++
Methyl alcohol - + + ++ ++
Methyl ethyl ketone - = ++ = ++
Methyl pyrolidone - - - = -
Methylene chloride - = = = -
Milk - ++ ++ ++ -
Mineral oils - = ++ ++ -
Mono bromo benzol - = - = -
Mortars, cements, lime - ++ ++ - -
Mustard - - - ++ -
Naphthalene - = ++ = ++
(Kristallin)
Nickel chloride, aqueous 10% ++ + ++ -
Nickel salts, aqueous 10% - + ++ -
Nickel sulphate, aqueous 10% + + ++ -
Nirohydrochloric acid - = = = =
Oleic acid - = ++ ++ -
Oxalic acids, aqueous 10% - + - ++
Ozone - = + ++ -
Palmitic acid - = ++ = -
Paraffin - = ++ ++ -
Phenyl benzol - = - = -
Phenyl ethyl ether - = - ++ -
Phosphoric acid, aqueous 10% + = - ++
Potassium chloride 10% + ++ ++ ++
(max. 20°C)
Potassium cyanide - - - + -
Potassium hydroxide - - ++ = ++
Potassium salts - - - + ++
Potassium sulphate - ++ - ++ ++
Propane - = ++ ++ -
Propyl alcohol - - - + -
Pure acetic acid - + - = ++
Ricinol - - - ++ -
Silver nitrate - + - ++ ++
Soda lye 50% ++ + = ++
Soda solution, aqueous 10% ++ ++ - -
Sodium carbonat, aqueous 10% - ++ = ++
Sodium chloride, aqueous 10% + = ++ ++
(max. 20°C)
Sodium cyanide, aqueous 10% - ++ = -
Sodium hydroxyde, aqueous - - - = ++
Sodium nitrate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium phosphate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium silicate, aqueous 10% ++ ++ + -
Sodium sulphate, aqueous 10% ++ ++ ++ -
Sodium sulphide, aqueous 10% + ++ + -
Sodium thiosulfate 10% ++ ++ + -
Stearic acid - = ++ = -
Sulphuric acid - + + = ++
Tannin acid 10% ++ - - -
Tartaric acid, aqueous 10% ++ ++ + -
Tetrachloro carbons - = ++ = -
Tincture of iodine - ++ = = ++
Toluol - = ++ = =
Turpentine oil - = ++ + =
Uranium fluoride - - = - -
Uric acid, aqueous 10% ++ ++ - -
Urine - ++ ++ - -
Vaseline - - ++ - ++
(max. 60°C)
Vegetable oils - = ++ ++ -
Vinyl chloride, 80°C - - ++ - -
Wastewater - - ++ + -
Water (seawater) - ++ ++ + -
Water, cold - ++ ++ ++ -
Water, up to 80°C - + ++ = -
Wax, 80 °C - - ++ - -
Xylol - = ++ = =
Zinc chloride, aqueous 10% ++ + = ++
Powrót do widoku ogólnego