Instrukcja instalacji

To właśnie tak trzeba to wziąć w obrotyNiezależnie od mocowania/zamknięcia Proszę się upewnić podczas instalacji by powierzchnia styczności rolek miała bezpośredni kontakt z urządzeniem. Przy mocowaniu na śrubę należy zapewnić wystarczającą siłę skręcenia (właściwa klasa min. 8.8 lub porównywalne) Minimalny moment obrotowy musi byc wykonany zgodnie z wytycznymi technicznymi. Połączenia skręcane musza być na stałe zabezpieczone przed obluzowaniem. Obciążenia na łożysku są ustalone wg. tych instrukcji montażu.

Instrukcja instalacji Seria 5320/5327

Podczas skręcania na osprzęcie należy użyć specjalnego klucza (patrz rysunek). Musi leżeć na tym samym poziomie podczas instalacji tak by całość klucza była użyta. Przy skręcaniu moment obrotowy musi wynosić min. 25 Nm.


Proszę również uwzględnić instrukcje odnośnie "Mocowań":


Więcej informacji