Świat logistyki

Dwoje praktykantów poprowadziło zajęcia z logistyki w szkoleDwoje praktykantów poprowadziło zajęcia z logistyki w szkole w Wermelskirchen. Pomyślna współpraca pomiędzy firmą TENTE-ROLLEN a szkołą trwa od 14 lat. Uczniowie ze szkoły regularnie odbywają wycieczki po zakładzie TENTE. Poza tym osoby uczące się w firmie zawodu poprowadziły w szkole wykład na temat rzeczywistych kwestii praktycznych związanych z produkcją zestawów kołowych.

Dwie osoby uczące się zawodu u największego w Europie producenta zestawów kołowych i kół odwiedziły szkołę w Wermelskirchen. Praktykanci opowiedzieli uczniom szkoły o świecie pracy.

Początkujący pracownicy administracji w przedsiębiorstwie przemysłowym Frederik Fetten i Xenia Richter na przykładzie firmy TENTE przedstawili cztery kursy geograficzne na temat nowoczesnej logistyki. Większość z obecnych na zajęciach 100 uczniów miała pewną wiedzę na temat firmy TENTE dzięki wcześniejszej wizycie bądź też po prostu dzięki znajomości marki TENTE.

Firma TENTE ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach i podlega jej 28 zagranicznych spółek zależnych. Fabryka TENTE-ROLLEN w Wermelskirchen jest największym zakładem zatrudniającym 450 pracowników. Dział logistyki firmy TENTE zajmuje się tym, by towary przechowywane w magazynie wysokiego składowania wyprawić do klienta. Produkty są podzielone na cztery segmenty rynkowe: Institutional (instytucjonalny), Medical (medyczny), Industrial (przemysłowy) i Heavy Duty (transportu ciężkiego).

Zespół logistyczny firmy TENTE skupia się na takich realizacji takich celów, jak: minimalizacja kosztów, redukcja czasów realizacji zamówień i optymalizacja przepływu materiałów. Z punktu widzenia klienta zasadnicze znaczenie ma punktualność i terminowość dostaw. W zależności od miejsca przeznaczenia i priorytetu dostawy towary są dostarczane transportem drogowym, kolejowym, morskim lub lotniczym.

Osiągnięcie wysokiego poziomu operatywności dostawczej i utrzymanie na niskim poziomie kosztów i zapotrzebowania na kapitał to sposób, w który osoby uczące się zawodu w firmie TENTE zdefiniowały pojęcie logistyki.