Generelt

Mobilitet for den demografiske endring

Les mer


I henhold til FN vil den globale andelen av personer over 65 år øke til 15,6 % innen 2050. I 2010 var verdien knapt halvparten. Videre viser undersøkelsene at Europa hører til de eldste regionene i verden med en gjennomsnittsalder på 39 år.

I 2016 var andelen av personer over 65 år på det europeiske kontinentet 115,8 millioner. Frem til 2060 kan denne verdien stige formodentlig rundt 60 %. Når vi sammenligner alle landene er det Japan som ligger fremst: Undersøkelsene viser at andelen av den japanske befolkningen over 65 år i 2060 kan økes med over 40 %. I USA stiger gjennomsnittsalderen til befolkningen frem til år 2050 til over 40 år. Til sammenligning: I 2000 lå dette gjennomsnittet fortsatt rundt 35 år.

 

Med den demografiske endringen øker antall stasjonære pasienter i hele verden. Sykehus og pleieinnretninger står overfor utfordringen å tilpasse seg disse endringene. Vi støtter deg i dette. Vårt selskap har i den medisinske sektoren en ledende rolle, har et bredt produktportefølje – samt de riktige svarene på de tekniske utfordringene i fremtiden.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com