Generelt

Utfordring gulv: funksjonelle påvirkningsfaktorer

Read more


Gulv og hjul står i en permanent vekselvirkning. For å garantere en optimal manøvrering og en bruk som er skånsom mot gulvet må det alltid tas hensyn til gulvegenskapene ved valg av egnet løsning.

Det settes spørsmål ved tommelfingerregelen om at harde hjul er egnet for myke gulv, og myke hjul er egnet for et hardt underlag. Fordi det er jo slik at denne grunnregelen ikke kan brukes på alle rammebetingelsene. Det er fortsatt nødvendig å ta hensyn til enda flere faktorer. Bruk av feil hjulbelegg kan jo nettopp ha negativ innvirkning på traksjon, føre til statisk opplading eller forårsake betydelige gulvskader på grunn av unødvendig punktbelastning. Spesielt iøynefallende gjelder fremfor alt også underlag som tre- og natursteingulv, som er ømfintlige overfor vann og som har åpne porer. Uegnede hjul kan her føre til sterk slitasje av gulvbelegget eller etterlate seg permanente flekker.

 

Det er derfor nødvendig å avstemme trinsene og hjulene som brukes nøyaktig til bruksområdet, og ta hensyn til alle relevante påvirkningsforhold. Med vår mangeårige erfaring hjelper vi deg gjerne, og tilbyr deg den riktige løsningen for alle bruksområder.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com