Banegeometri og kjøreforhold

Read more


Selv på områder hvor tungt belastede transportinnretninger skyves for hånd, står rulle- og svingmotstander i sentrum for ergonomiske vurderinger. Desto lavere disse er, desto lettere og sikrere kan de beveges. Ved hjelp av formgivning og valg av egnede materialer kan man påvirke begge faktorene.

Plane baner har en bred kontaktflate. Denne gir en relativt bedre stabilitet og et lavere flatetrykk og er dermed mer skånsom mot gulvet enn runde baner. Kontaktflaten til runde baner er derimot betydelig mindre, slik at denne formgivningen hovedsakelig er positiv takket være en lavere svinge- og rullemotstand.

 

 

Hvis det oppstår (for) høye belastninger, kan dette likevel endres. Fordi når kontakttrykket stiger, blir også kraftoverføringen via banen større. Følgene: Det belastede banematerialet bukler seg og deformeres under bevegelse. Rulle- og svingmotstanden øker. Ved tunge laster foretrekkes dermed heller en flat baneprofil.

Våre eksperter hjelper deg derfor å finne akkurat den riktige utformingen for dine spesifikke krav, og er også gjerne behjelpelige med å utvikle en helt individuell banegeometri.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com