Generelt

Organisasjonstalent: koding vha. farge

Read more


Bruk av farger er ikke utelukkende et designspørsmål, men kan også brukes til å øke sikkerheten, bedre orienteringen eller organiseringen av arbeidsområder:

Merking i farger og områdespesifikke trykk gjør det mulig å dele inn objekter i grupper, eller vise til deres funksjon. På de hjulkapslene som det er mulig å trykke på i den modulært oppbygde produktfamilie Linea kan det trykkes informasjon og merker for dette formålet. Sammen med gafler i spesialfarger lar seg dermed systematiske kodinger realiseres forholdsvis enkelt.

Et intelligent tilpasningsalternativ når det gjelder å lette orientering, forbedre effektiviteten i arbeidsprosesser og øke sikkerheten i arbeidsomgivelsene. Spesielt i sensitive områder som sykehus, legekontorer eller pleieinstitusjoner, samt arealer hvor de ansatte arbeider med farlige maskiner, forhindrer fargemerkingen forvekslinger med alvorlige følger og forebygger risiko.

Our solutions

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

Produktdesign som varemerke

Et designprosjekt og et klart oppdrag: komplett harmoni.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com