Case-studie

En trinse, som egentlig er umulig – egentlig

Les mer

La oss tenke på en trinse:

Det har en gitt hjulstørrelse og en gitt konstruksjonshøyde. Sistnevnte er avhengig av en intelligent samlet konstruksjon. Og nettopp i sykehus er dette spesielt viktig, ettersom festet for trinsen på grunn av sikkerhetsaspektene knapt bør være høyere enn hjuldiameteren. Men egentlig er det umulig å beholde den optimale størrelsen på hjulet og samtidig redusere konstruksjonshøyden – men bare egentlig. For vi har klart det og har levert TENTE Linea til vår kunde Stiegelmeyer.

Utgangspunktet

Stiegelmeyer-gruppen spesialiserer seg på produksjon av sykehussenger. I tillegg tilbyr de også sykehusmøbler. I sykehus er det viktig at liggehøyden til sengen er lav, for å øke pasientens sikkerhet. Spesielt for eldre pasienter, fall kan få alvorlige konsekvenser. For å redusere risikoen for skader, bruker sykehus senger der liggeflaten kan senkes mye.

Det er konstruksjonshøyden som teller

Halvparten av sykehuspasientene er over 65 år. Man kan forvente at denne trenden vil forsterkes som følge av den demografiske utviklingen. Dette gjør forhindring av fall til en avgjørende faktor. Stiegelmeyer har utviklet sykehussengen Puro, som gir pleierne mulighet til å stille liggeflaten inn ekstra lavt. Hjulene på sengen bidrar til dette på en avgjørende måte.

Vår intelligente mobilitetsløsning

I mer enn 60 år har vi vært en pålitelig partner av Stiegelmeyer. Og også for sykehussengen Puro kunne vi levere den ideelle løsningen: trinsen for sykehussenger Linea. Den unike egenskapen: et feste som knapt er høyere enn hjulstørrelsen. Med en diameter på 125 mm har trinsen en totalhøyde på bare 130 mm.

Sikkerheten var likevel bare ett av de avgjørende hensynene ved utviklingen av Linea-trinsen. For våre ingeniører var det viktig å se på hele miljøet ei sykehuset, og fokusere på alle avgjørende faktorene. Dette inkluderte design, hygieniske forhold, støy og kjøreegenskaper. Det ble brukt to presisjonskulelagre som gir svært gode svingeegenskaper. Sentralbremsen er vedlikeholdsfri.

Når det gjelder utseendet, kan fargen på trinsen avstemmes i forhold til komponentene rundt og sengerammen. Dekslet i midten av hjulet gir flere muligheter for individuell tilpasning. Glatte overflater gjør at det fester seg mindre smuss, og de er lette å rengjøre. Og ettersom et sykehus først og fremst skal være et sted for hvile og rekonvalesens, er det betydelig stillere å feste og løsne trinsen enn på andre produkter.

Våre to familiebedrifter har hatt et tett samarbeid i nesten 50 år. Det taler for seg selv.

Georgios Kampisiulis Kemmler, administrerende direktør, og Anja Kemmler, aksjonær i Stiegelmeyer-gruppen

Bedre sikkerhet

Med trinsen Linea er det mulig å forbedre sikkerheten til pasientene i sykehuset i betydelig grad. Takket være den lave samlede konstruksjonshøyden kan pleierne justere liggeflaten slik at liggeflaten befinner seg på en høyde på bare 28 cm. På denne måten bidrar dobbelttrinsen Linea i betydelig grad til en merkbar reduksjon av faren for skader i sykehus.

Den intelligente løsningen sikrer også at kjøreegenskapene totalt sett er svært gode. Trinsen har samme bæreevne som modeller med større konstruksjonshøyde, og sørger i tillegg for at det er enkelt å trille over terskler og ujevnheter. I tillegg oppfyller den de strengeste hygienestandardene, utmerker seg med særlig enkel betjening – og beviser sin sanne størrelse nettopp på grunn av den lave konstruksjonshøyden.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering