Forfin ditt valgVåre "råtasser" brukes når tung last må flyttes sikkert og presist. TENTEs tunglasthjul gjør kraner, stillaser og båter mobile. Blant våre typiske kunder finnes flyindustrien, havner og forsvarsmakten, siden hjulene våre gjør det lett å transportere tung last. Takket være sin robuste konstruksjon og perfekte utførelse tåler tunglasthjulene last på flere hundre kilo. Det finnes alternativer opp til 12 tonn. Ved håndtering av tunge strukturer kommer sikkerheten først: Når det skal flyttes på varer som veier flere tonn, må materialet være av høy kvalitet og absolutt pålitelig – hele tiden. Av den grunn utsetter vi hele tiden våre tunglasthjul for strenge tester og svært nøyaktige simuleringer. Og gang på gang kommer vi til samme konklusjon: Hjulene våre er noen skikkelige råtasser!