Fagbegrep

Utligning

Read more


Hjul kan deles inn i faste hjul som ikke kan svinges, som gir hjulet retningsstabilitet, og svingbare hjul som kan svinges vertikalt og gjør det mulig å manøvrere. Manøvreringsevnen oppstår ved at en styregaffel er forbundet med festeelementet til hjulet via et svinglager. Mellom aksene til hjulet og svinglageret er det en horisontal avstand – denne betegnes som utligning (F).

Utligningen påvirker svingmotstanden

Ved bevegelse av et transportutstyr må rulle- eller svingmotstanden overvinnes. Denne motstanden påvirkes av ulike faktorer, deriblant utligningen – i tillegg til banen, banematerialet hardhet og underlaget. Derfor må den riktige utformingen av utligningen tas hensyn til ved valg av hjul. Dermed er det mulig å svinge hjulene uten hjelpmiddel. Ved kjøring rett fram sørger utligningen for stabil kjøring. I tillegg påvirker den belastningsevnen til hjulene og slitasjen på baklageret.

Tommelfingerregel for utligning

Prinsipielt kan man si at svingbare hjul med stor utligning kan belastes mindre og fører til mer slitasje på baklageret, men de gir roligere kjøreegenskaper. Ved mindre utligning er belastningsevnen derimot høyere og slitasjen på baklageret mindre. Kjøreegenskapene er derimot mindre rolige. For de respektive kravene må den optimale utligningen til gaffelen til det svingbare hjulet velges.

Vi gir deg gjerne råd om temaet og hjelper deg med å finne svingbare hjul med riktig utligning for transportutstyret ditt. Ta kontakt med det erfarne teamet vårt!

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com