Faktorer som påvirker svingmotstanden

Les mer


En type motstand som hjul og trinser utsettes for, er svingmotstanden. Det dreier seg om kraften man må tilføre for å holde utstyret i bevegelse og manøvrere det. Man må skille mellom denne svingmotstanden og startmotstanden. Sistnevnte beskriver kraften som trengs for å sette utstyr i bevegelse fra hviletilstand.

Svingmotstanden er avhengig av forskjellige faktorer. Til disse hører banemateriale og banematerialets hardhet samt utligning. Også underlagets beskaffenhet er av betydning. Som prinsipp gjelder: mykt underlag, hardt hjul og motsatt. I tillegg må påvirkninger som den respektive svinglagertypen, kulelagerringdiameter og belastning som hjulene må tåle, tas hensyn til.

Utover dette er antall, type og arrangement av hjulene relevant for manøvrerbarheten. Hvis for eksempel bare faste hjul er festet på et apparat, kan det bare snus relativt dårlig, men har midlertidig gode egenskaper for å kjøre rett frem. Hvis faste og svingbare hjul kombineres eller det brukes svingbare hjul med retningslås, kan apparatet svinges uten problemer i alle retninger. Hvilken hjultype og -kombinasjon som velges, er derfor avhengig av hvilken funksjon apparatet skal ha. Hvis det ofte snus og svinges i forskjellige retninger, er svingbare hjul en nødvendighet. Hvis det hovedsakelig kreves kjøring rett frem, byr faste hjul på en mer stabil kjøring.

Utover dette er antall, type og arrangement av hjulene relevant for manøvrerbarheten. Hvis for eksempel bare faste hjul er festet på et apparat, kan det bare snus relativt dårlig, men har midlertidig gode egenskaper for å kjøre rett frem. Hvis faste og svingbare hjul kombineres eller det brukes svingbare hjul med retningslås, kan apparatet svinges uten problemer i alle retninger. Hvilken hjultype og -kombinasjon som velges, er derfor avhengig av hvilken funksjon apparatet skal ha. Hvis det ofte snus og svinges i forskjellige retninger, er svingbare hjul en nødvendighet. Hvis det hovedsakelig kreves kjøring rett frem, byr faste hjul på en mer stabil kjøring.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com