Statisk lastekapasitet på TENTE-trinser og hjul

Les mer


Den statiske lastekapasiteten virker inn når transportutstyr ikke eller nesten ikke beveges. Det beregnes hvilken belastning trinsene og hjulene utsettes for ved jevn fordeling av lasten. I den forbindelse er fremfor alt det statiske bæretallet relevant: Dette bæretallet beskriver en last som er lik i retning og høyde. Ved maksimal belastning er overflatetrykket i midten av kontaktflaten mellom bane og hjul 4000 megapascal (MPa). Ved en høyere verdi er dreiebevegelsen begrenset.

Angivelsen om statisk lastekapasitet finner du i produktdetaljene til enkelte trinsene og hjulene. Vær oppmerksom på at lastekapasiteten registreres under standard bruksbetingelser, noe som betyr på glatt underlag, kjøring rett frem, skritthastighet, jevn lastfordeling samt en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 28 °C. Hvis transportapparatene brukes med TENTE-trinser og hjul under andre forhold, for eksempel på ujevnt underlag, ved ekstreme temperaturer eller i stadig vekslende retning, endrer denne verdien seg.

Statisk eller dynamisk

På transportutstyr der trinsene og hjulene er gjennomgående eller ofte i bevegelse, er den dynamiske lastekapasiteten relevant. Denne verdien er lavere enn den statiske lastekapasiteten. Ved beregning av den nødvendige lastekapasiteten er det viktig å ta med en sikkerhetsfaktor.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om den dynamiske eller statiske lastekapasiteten. Vi gir deg råd og hjelper deg med å finne trinsene og hjulene som passer for transportutstyret ditt.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com