Måling av rullemotstand

Read more


Når hjul eller trinser rulles, oppstår en kraft som virker mot denne bevegelsen. Denne betegnes som rullemotstand. Det handler altså om kraften som må tilføres for at utstyret skal rulle jevnt. I motsetning til dette har man startmotstanden, det vil si kraften man trenger for å sette utstyr som er i ro, i bevegelse. En annen type motstand er svingmotstanden. Denne påvirker manøvreringsevnen til et utstyr.

Rullemotstanden på hvert enkelt hjul registreres under ideelle forsøksbetingelser. Omgivelsene må være jevne, uten hindringer eller skitt, og temperaturene må befinne seg innenfor et forhåndsdefinert område. Hjulene testes da ved en hastighet på 4 km/t og en belastning som svarer til rundt én tredjedel av maksimal belastningskapasitet. Under disse ideelle betingelsene er det mulig å sammenligne forskjellige hjul og trinser med hverandre. Ved bruk må det imidlertid beregnes at omgivelsesforholdene i normale tilfeller avviker fra dette, og at rullemotstanden dermed endres.

Måling av rullemotstand

Rullemotstanden på hvert enkelt hjul registreres under ideelle forsøksbetingelser. Omgivelsene må være jevne, uten hindringer eller skitt, og temperaturene må befinne seg innenfor et forhåndsdefinert område. Hjulene testes da ved en hastighet på 4 km/t og en belastning som svarer til rundt én tredjedel av maksimal belastningskapasitet. Under disse ideelle betingelsene er det mulig å sammenligne forskjellige hjul og trinser med hverandre. Ved bruk må det imidlertid beregnes at omgivelsesforholdene i normale tilfeller avviker fra dette, og at rullemotstanden dermed endres.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com