Måling av rullemotstand

Les mer


Når hjul eller trinser rulles, oppstår en kraft som virker mot denne bevegelsen. Denne betegnes som rullemotstand. Det handler altså om kraften som må tilføres for at utstyret skal rulle jevnt. I motsetning til dette har man startmotstanden, det vil si kraften man trenger for å sette utstyr som er i ro, i bevegelse. En annen type motstand er svingmotstanden. Denne påvirker manøvreringsevnen til et utstyr.

Rullemotstanden på hvert enkelt hjul registreres under ideelle forsøksbetingelser. Omgivelsene må være jevne, uten hindringer eller skitt, og temperaturene må befinne seg innenfor et forhåndsdefinert område. Hjulene testes da ved en hastighet på 4 km/t og en belastning som svarer til rundt én tredjedel av maksimal belastningskapasitet. Under disse ideelle betingelsene er det mulig å sammenligne forskjellige hjul og trinser med hverandre. Ved bruk må det imidlertid beregnes at omgivelsesforholdene i normale tilfeller avviker fra dette, og at rullemotstanden dermed endres.

Måling av rullemotstand

Rullemotstanden på hvert enkelt hjul registreres under ideelle forsøksbetingelser. Omgivelsene må være jevne, uten hindringer eller skitt, og temperaturene må befinne seg innenfor et forhåndsdefinert område. Hjulene testes da ved en hastighet på 4 km/t og en belastning som svarer til rundt én tredjedel av maksimal belastningskapasitet. Under disse ideelle betingelsene er det mulig å sammenligne forskjellige hjul og trinser med hverandre. Ved bruk må det imidlertid beregnes at omgivelsesforholdene i normale tilfeller avviker fra dette, og at rullemotstanden dermed endres.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com