Fagbegrep

REACH: europeisk kjemikalieregelverk

Les mer


I 2007 ble det europeiske kjemikalieregelverket REACH innført med mål om å registrere, evaluere og autorisere samtlige kjemiske stoffer. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Ved innføringen av dette regelverket får produsentene, importørene samt brukerne ansvaret for kjemikaliene som brukes. I følge lovgivningen som gjaldt tidligere, lå dette ansvaret hos myndighetene som gjennomførte testingen av sikkerheten til kjemikalier.

Innenfor hele leveringskjeden – det vil si fra produsenten eller importøren via eventuelle viderebehandlere eller mellomhandlere til selgeren – må alle informasjon om de kjemiske stoffene videreleveres komplett. Det gjelder særlig informasjon som er nødvendig for å sikre at hvert enkelt stoff brukes på en sikker måte.

REACH-prosessen
 
REACH iverksettes i tre trinn. Først må produsentene eller importørene av kjemikaliene evaluere og registrere stoffene. Registreringen utføres av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og er obligatorisk for å produsere eller selge de kjemiske stoffene i EU. Prinsippet er: “Uten data, ikke noe marked”.
 
Deretter vurderer myndighetene om registreringene er fullstendige. Ved fem prosent av stoffene undersøkes dokumentasjonen for å se om de oppfyller alle kravene til registrering. Til slutt kommer autoriseringen, eventuelt med begrensninger. Svært bekymringsfulle stoffer (SVHC: substances of very high concern) tas da opp i den såkalte kandidatlisten. Disse stoffene skal over tid erstattes av mindre risikable kjemikalier.
 
Hos TENTE trinser alle Rollen og hjul i den grad det er mulig med stoffer som er tillatt i følge REACH og ikke er underlagt noen begrensninger.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE Oy

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +358 10 229 4110

Email: myynti.fi@tente.com