Beregne lastekapasitet for trinser og hjul

Les mer


Ved kjøp av trinser og hjul må det tas hensyn til nødvendig lastekapasitet. Denne betegner den tillatte belastningen som trinsene eller hjulene tåler. Man skiller mellom statisk og dynamisk lastekapasitet.

Statisk og dynamisk lastekapasitet

Den statiske lastekapasiteten er den maksimale belastningen som et apparat tåler mens det står stille på underlaget eller bare beveges litt. Hvis den statiske lastekapasiteten for eksempel ligger på 1000 kg, må totalvekten av apparat og last ikke overskride 1000 kg.For transportapparater er det fremfor alt den dynamiske lastekapasiteten som er avgjørende. Denne betegner belastningskapasiteten ved en bestemt hastighet på jevne underlag. Angivelsene vedrørende lastekapasitet viser alltid til standardiserte testbetingelser. Derfor finnes det bl.a. avvik ved ekstreme temperaturer eller på ujevne underlag. Kontakt oss gjerne for å få utførlig rådgivning.

Beregning av den dynamiske lastekapasiteten

For å finne ut av hvilke trinser og hjul som egner seg for transportutstyret, må totalbelastningen beregnes. Denne utgjøres av egenvekten til transportutstyret og vekten til lasten. Denne totalbelastningen deles på antall bærende hjul. Vanligvis trekker man fra ett fra antall hjul fordi det forekommer på ujevne underlag at ikke alle hjulene berører underlaget samtidig slik at for eksempel bare tre av fire hjul bærer vekten.

Et eksempel: 
Et 50 kg tungt transportutstyr skal kunne transportere totalt 250 kg. Det monteres fire hjul.

Den dynamiske lastekapasiteten beregnes på følgende måte:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg

Den dynamiske lastekapasiteten til trinsene eller hjulene må altså være 100 kg i dette eksempelet.

Spesielt ved tunglasthjul må det regnes inn en sikkerhetsfaktor i tillegg. Denne er avhengig av typen transport – manuell eller motor – og bruksområdet.

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål om lastekapasitet eller ønsker å benytte ekspertisen vår for å finne passende trinser eller hjul. Vi står gjerne til rådighet for deg!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com