Materialer og konstruksjon – gaffelen i detalj

Les mer


Et hjul består i prinsippet av tre viktige bestanddeler: selve hjulet, festet og hjulgaffelen. Man skiller mellom gaffelvarianter for faste og svingbare hjul. Gafler for svingbare hjul er lagret slik at de kan dreies rundt en vertikal akse og gir dermed mulighet for bevegelse i alle retninger. Gafler for faste hjul er derimot faste og tillater bare én bevegelsesretning.

Hjulgaflene produseres oftest i stål i forskjellige utførelser mht. tyngde eller tempergods. I mange tilfeller brukes også plastgafler. Fordelen med denne varianten er at den helt upåvirkbar overfor kjemiske påvirkninger og værforhold, men belastningskapasiteten sammenlignet med andre materialer er begrenset.

Konstruksjonen av gaffelen er beregnet til å oppnå størst mulig belastningskapasitet og lett svingbarhet ved lav konstruksjonshøyde. En viktig faktor da er utligning, dvs. avstanden mellom midtpunktet på hjulakselen og midtpunktet på bakbolten. Utligningen påvirker svingkapasiteten, belastningskapasiteten, slitasjen av baklageret samt kjøreforholdene til hjulet.

Baklageret eller svinglageret

Hvilket sving- eller baklager som brukes, er avhengig av kravene til kjøreegenskapene til hjulet og belastningen. For mindre belastninger – for eksempel møbel- eller stolhjul – Kan glidelagre brukes. Ved høyere belastninger brukes kulelagre. Disse er tilgjengelige i varianter med enkel eller dobbel kulekrans samt som sporkulelager. Sistnevnte utmerker seg med at de er lette å svinge og slitefaste selv ved maksimal belastning. For ekstra tunge laster er rullelagre å foretrekke. På grunn av den store diameteren tar de opp et høyt belastningsmoment.

Overflatebehandling av gaffelen

For at gaffelen skal ha lang levetid anbefales overflatebehandling. Valget av behandling er avhengig av hvilke omgivelser hjulene brukes i. For strenge hygieneforskrifter er rustfrie eller vaskbare hjul velegnet. Et tettet baklager bidrar også til å forhindre korrosjon.

Har du spørsmål om gaffelen eller overflatebeskyttelse. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne videre!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com