Indikasjon av hardheten til banen

Les mer


Hardheten til banen spiller en viktig rolle ved valg av trinser og hjul for transportutstyr. Avhengig av gulvbelegget som transportutstyret skal brukes på, kreves det ulike baner.

Hardheten til banen finner du angitt i Shore på produktsidene. Da skilles det mellom Shore A for elastomere og polyuretan samt Shore D for hard plast. Kontrollen av Shore-hardheten foretas med inntrengning av en fjærbelastet stift av herdet stål i materialet som skal testes. Skalaen går fra 0 til 100 Shore. 0 Shore tilsvarer en inntrengningsdybde på 2,5 mm, ved 100 Shore er inntrengningsdybden 0 mm. Desto høyere tallet er, desto hardere er m.a.o. materialet.

På Shore-A-prosedyrer brukes en nål med butt spiss, på Shore-D-prosedyrer føres nålen i 30°-vinkel og har en kuleformet spiss. Ettersom hardheten avhenger av temperaturen, foretas målingen iht. standarden sted ved en temperatur på 23 °C ± 2 K.

Ved siden av myke og harde gummihjul omfatter vårt tilbud også hybridhjulet: Dette hjulet har en hard bane av polyamid samt en myk kjerne av gummi. Dermed kombineres egenskapene av et hardt hjul med den dempende effekten av mykere hjul.

Indikasjon av hardheten til banen

Hardheten til banen finner du angitt i Shore på produktsidene. Da skilles det mellom Shore A for elastomere og polyuretan samt Shore D for hard plast. Kontrollen av Shore-hardheten foretas med inntrengning av en fjærbelastet stift av herdet stål i materialet som skal testes. Skalaen går fra 0 til 100 Shore. 0 Shore tilsvarer en inntrengningsdybde på 2,5 mm, ved 100 Shore er inntrengningsdybden 0 mm. Desto høyere tallet er, desto hardere er m.a.o. materialet.

På Shore-A-prosedyrer brukes en nål med butt spiss, på Shore-D-prosedyrer føres nålen i 30°-vinkel og har en kuleformet spiss. Ettersom hardheten avhenger av temperaturen, foretas målingen iht. standarden sted ved en temperatur på 23 °C ± 2 K.

Ved siden av myke og harde gummihjul omfatter vårt tilbud også hybridhjulet: Dette hjulet har en hard bane av polyamid samt en myk kjerne av gummi. Dermed kombineres egenskapene av et hardt hjul med den dempende effekten av mykere hjul.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com