Farer ved elektrostatisk utladning

Read more


ESD betegner elektrostatiske utladninger (engelsk: electrostatic discharges). Friksjon fører til elektrostatisk opplading. Hvis denne spenningen ikke kan avledes, skjer det en elektrostatisk utladning ved neste jordet berøring.

I hverdagen er ESD kjent og kan riktignok være ubehagelig, men er som regel ufarlig. Det forholder seg annerledes i f.eks. industrien eller på helseinstitusjoner. Elektrostatiske utladninger kan her ha dramatiske følger. I brann- eller eksplosjonsfarlige miljøer er det fare for at gass eller støv antennes. I tillegg kan det ved utladning påføres skader på ømfintlige apparater – spesielt på sykehus skal man ubetinget unngå dette! For å forhindre dette brukes spesielle ESD-sikre materialer i disse områdene slik at spenningen kan ledes til gulvet.

ESD-kompatible materialer

Plast og gummi er isolatorer, det vil si materialer som ikke leder elektrisitet. For å oppnå ledeevne med disse stoffene tilsettes ledende materialer, for eksempel grafittpartikler. Dette gjør den ohmske motstanden lavere, og materialet kan brukes i mer følsomme områder. ESD-kompatible TENTE-hjul produseres i mange utførelser for ulike bruksområder. Ved behov utarbeider vi også individuelle spesialløsninger som retter seg inn etter de spesifikke behovene dine. Ta gjerne kontakt med oss for å få råd fra hjulekspertene våre!

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com