Farer ved elektrostatisk utladning

Les mer


ESD betegner elektrostatiske utladninger (engelsk: electrostatic discharges). Friksjon fører til elektrostatisk opplading. Hvis denne spenningen ikke kan avledes, skjer det en elektrostatisk utladning ved neste jordet berøring.

I hverdagen er ESD kjent og kan riktignok være ubehagelig, men er som regel ufarlig. Det forholder seg annerledes i f.eks. industrien eller på helseinstitusjoner. Elektrostatiske utladninger kan her ha dramatiske følger. I brann- eller eksplosjonsfarlige miljøer er det fare for at gass eller støv antennes. I tillegg kan det ved utladning påføres skader på ømfintlige apparater – spesielt på sykehus skal man ubetinget unngå dette! For å forhindre dette brukes spesielle ESD-sikre materialer i disse områdene slik at spenningen kan ledes til gulvet.

ESD-kompatible materialer

Plast og gummi er isolatorer, det vil si materialer som ikke leder elektrisitet. For å oppnå ledeevne med disse stoffene tilsettes ledende materialer, for eksempel grafittpartikler. Dette gjør den ohmske motstanden lavere, og materialet kan brukes i mer følsomme områder. ESD-kompatible TENTE-hjul produseres i mange utførelser for ulike bruksområder. Ved behov utarbeider vi også individuelle spesialløsninger som retter seg inn etter de spesifikke behovene dine. Ta gjerne kontakt med oss for å få råd fra hjulekspertene våre!

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com