Fagbegrep

Elektromobilitet på hjul

Read more


Begrepet elektromobilitet blir stadig viktigere, ikke minst på grunn av den stadige videreutviklingen i bilbransjen og andre områder i motorteknologi, som tohjulssektoren og kollektivkjøretøy. Men også i sektoren for trinser og hjul for ulike bruksområder skjer det mye innen elektrisk drift. For eksempel støtter helsesektoren, hotellsektoren og logistikken seg på hjelpemidler med elektronisk drift.

Elektromobilitet med hjul gir effektiv drift

Overalt der tunge laster må flyttes gir det effektive hjelpemiddelet E-Drive fra TENTE avlastning. Enten det er i helsesektoren, for eksempel på sykehussenger, eller i logistikkbedrifter ved transport av gods – drivmodulene på hjulene reduserer faren for personskade ved lasting og bevegelser fordi de gir en enorm kraftinnsparing. Også manøvrering rundt hjørner og i trange rom kan utføres ekstra effektivt. Elektromobilitet på transportenheter forbedrer samtidig helsesituasjonen, sikkerheten og produktiviteten i bedriften.

Kjøring med elektronisk støtte

En likestrømsgirmotor utgjør kjernen i drivsystemene fra TENTE. Effekten overføres til et drivhjul som gir brukeren mulighet til å flytte tunge laster med enorm kraftinnsparing. Kjøring både forover og bakover blir lettere med økt retningsstabilitet og trinnløs hastighetsregulering. I hovedsak består hjelpemiddelet E-Drive fra TENTE av følgende komponenter: en elektronisk motor, en styringsmodul, en håndbetjeningsenhet og en batterimodul. I tillegg egner systemløsningen seg ideelt for ettermontering på eksisterende transportenheter.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com