Beregne dynamisk lastekapasitet

Les mer


På transportutstyr spiller dynamisk lastekapasitet en viktig rolle. Den betegner den maksimale tillatte belastningen som en trinse eller et hjul tåler ved gjentatte bevegelser over et langt tidsrom. Man må skille mellom den dynamiske og den statiske lastekapasiteten, som beskriver den tillatte belastningen når transportutstyret står stille.

Den dynamiske lastekapasiteten T per hjul beregnes ved hjelp av den følgende formelen:

T = (E + Z) / (n-1)
E = egenvekten til apparatet
Z = last
n = antall trinser eller hjul

I denne beregningen reduseres antall trinser eller hjul med 1. Grunnen til dette er at transportapparater normalt ikke brukes på et fullstendig jevnt underlag. Derfor forekommer det ofte at belastningen ikke er fordelt på alle trinser eller hjul. For å forebygge beregnes derfor lastekapasiteten slik at den ikke svikter i slike tilfeller.

Viktige faktorer for dynamisk lastekapasitet

Beregningen refererer til standardbetingelser, det vil si kjøring rett fram på et jevnt underlag i ganghastighet med jevn lastfordeling og moderat omgivelsestemperatur (15 °C til 28 °C). Hvis de faktiske betingelsene avviker fra det, endres lastekapasiteten. Dette må man ta hensyn til på forhånd. Ved tunglasthjul, som kan tåle ekstra store laster, er det viktig å legge til en sikkerhetsfaktor i formelen også: Jo større belastning, desto større sikkerhetsfaktor.

Hvis du har spørsmål om dynamisk lastekapasitet eller trenger støtte ved valg av riktige trinser og hjul, bidrar vi hjerne med råd og praktisk hjelp – ta kontakt med oss.

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com