Bremsing av hjul

Read more


Ved bremsing av hjul skiller man mellom enkelbremser og sentralbremser.

Det første betegner standarden: På et hjul er det en låsemekanisme som kan brukes til å blokkere og løsne det igjen. Sentrallåsen gir i tillegg mulighet til å blokkere alle hjulene på utstyret på én gang ved å aktivere låsen på ett hjul.

Mens det sentrale systemet gjør det mulig å sikre utstyret raskere, noe som er en stor fordel i enkelte områder, gir enkelbremsen mulighet til å stoppe enkelthjul fleksibelt.

 

Typer av bremser

Låsemekanismene omfatter blant annet den lastavhengige bremsen, hjul-, retnings- og totallåsen. Den lastavhengige bremsen brukes for eksempel for stolhjul. Her er ikke hjulene blokkert når de er belastet, men i ubelastet tilstand bremses de. Hjul- og retningslåsen blokkerer ulike deler av hjulet, som navnet indikerer. Med hjullåsen blokkeres hjulet slik at det ikke kan rulle mer.

Svingningen i baklageret er derimot fortsatt åpen. Her kan man ikke svinge lenger i blokkert tilstand, men hjulet ruller videre. Slik kan et svingbart hjul endre funksjon til et fast hjul en kort stund slik at det blir enklere å kjøre rett fram. En kombinasjon av disse typene er totallåsen: Her stoppes hjul og svingning samtidig slik at hjulet hverken kan rulle eller svinges.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com