Systematisk hjelp til å finne den riktige trinsen.

Velsmurte hjulMed en presis analyse av bruksområdet og miljøforholdene kan du raskt og enkelt finner det perfekte hjulet for akkurat ditt bruksområde.

En grundig analyse av dine bruks- og omgivelsesbetingelser gjør at du raskt og enkelt finner den trinsen som best passer til ditt bruksområde.

De mange ulike bruksområdene gjør at det ikke finnes noen universalløsning på hvordan man velger den riktige trinsen. Men mange av kravene henger nært sammen. Denne tekniske veiledningen gir deg detaljert informasjon om viktige utvalgskriterier og om hvorfor de er viktige i den konkrete brukssammenhengen. I produktdelen finner du vårt produktutvalg sortert etter de viktigste bruksområdene. Alle produktkomponenter som kan leveres, er her listet opp i sine standardkombinasjoner. Ta kontakt med oss hvis du har spesielle behov. Vi har utviklet et logisk produktsystem som forenkler valg og bestilling. Alle TENTE-trinsenes egenskaper har en bokstav og et tallrekke.

Du kan selvsagt også la våre kunderådgivere velge trinse for deg. Ta gjerne kontakt hvis du har bestemte spørsmål. Din kunderådgiver finner du i salgsseksjonen på denne hjemmesiden.
Materiale

Ikke noe hjul kan oppfylle alle behov like bra.


Mer informasjon

Trendsettende faktorer

Ikke alle hjul er like. De må oppfylle visse krav som avhenger av bruksområdet. Hvilket hjul som passer deg, avhenger av en rekke forskjellige faktorer.


Mer informasjon

Kjemisk bestandighet

Jo mer presist man kjenner til miljøet der hjulet skal brukes, desto mer spesifikt kan man finne korrekt hjul.


Mer informasjon

Hjullager

Alle hjul er verdiløse uten førsteklasses lagre. Derfor anbefaler vi at lagrene er optimale for respektive bruk og garanterer den nødvendige sikkerhetsmarginen.


Mer informasjon

Svingkranslager

Manøvrerbarhet og fleksibilitet er de viktigste fordelene i bruken av praktisk talt alle hjul. Svingkranslageret avgjør hvor lett og friksjonsløst det fungerer.


Mer informasjon

Fester

Den optimale festetypen bestemmes av produktets funksjonalitet og produksjonens effektivitet. Med velprøvde og innovative konsepter gir TENTE den optimale løsningen for alle behov ...


Mer informasjon