TENTE e-drive Industrial

Vårt motoriserte hjulTung last kan flyttes med lite energi og intuitive kontroller.

e-drive er en nødvendighet for enhver bransje hvis du vil: • redusere ulykkesrisikoen
• øke arbeidssikkerheten
• øke medarbeidernes produktivitet