Logistikkens univers

To lærlinger ga en forelesning om logistikk på en skoleTo lærlinger ga en forelesning om logistikk ved Wermelskirchen-skolen. Det fremgangsrike samarbeidet mellom TENTE-ROLLEN og skolen har pågått i 14 år. Studenter fra skolen besøker TENTE-fabrikken regelmessig. I tillegg ga lærlingene en forelesning ved skolen om de praktiske hensynene som er involvert i hjulproduksjon.

To lærlinger fra Europas største hjulprodusent besøkte skolen i Wermelskirchen. Lærlingene ga en forelesning for studentene om arbeidslivet. Industristyringsassistentlærlingene Frederik Fetten og Xenia Richter holdt fire geografikurs om moderne logistikk med TENTE som eksempel. Flesteparten av de 100 studentene som var til stede, kjente til TENTE enten fordi de nettopp hadde besøkt selskapet, eller fordi de kjente TENTE som merkevare. TENTE er representert på alle kontinenter og har 28 internasjonale datterselskaper. TENTE-ROLLEN-fabrikken i Wermelskirchen er den største arbeidsgiveren med 450 medarbeidere. Lagervarer forlater TENTEs høylager via logistikkavdelingen og sendes deretter til kunden. Produktene er delt i fire markedssegmenter: Institutional, Medical, Industrial og Heavy Duty. TENTEs logistikkteam fokuserer på å oppnå lavere kostnader, kortere leveringstider og en optimal materialflyt. Fra et kundeperspektiv er punktlig og rettidig levering avgjørende. Avhengig av bestemmelsessted og prioritetsnivå leveres varene med lastebil, tog, båt eller fly. Å oppnå et høyt leveringsnivå og holde kostnader og kapitalkrav på et lavt nivå var hvordan TENTE-lærlingene definerte begrepet logistikk.