Tuotekonfiguraattori
Kun herkkiä lääketieteellisiä laitteita ja sairaalasänkyjä joudutaan siirtämään, käytettävien pyörien on oltava mahdollisimman hiljaisia ja liikkuvia. Siksi näille herkille alueille valmistamamme pyörät on varustettu laadukkailla tarkkuuskuulalaakereilla. TENTE-pyörien ansiosta lääketieteelliset laitteet liikkuvat hiljaa ja käytettävästä pyörästä ja kulutuspinnasta riippuen jättämättä myöskään jälkiä lattiaan. Ne ovat erityisen sopivia käytettäviksi sileäpintaisilla lattioilla sairaaloissa tai laboratorioissa. Lääketieteen alueella käytettäviksi tarkoitettujen pyörien on täytettävä tietyt erityisvaatimukset. Yksi näistä vaatimuksista on, että pyörien on kestettävä korkeassa lämpötilassa tapahtuva puhdistus. Myös matala rakenne on etu, sillä se lisää sekä potilaiden että hoitajien käyttömukavuutta. Lisäksi sähkönjohtavuus on tärkeässä roolissa, koska staattisella sähkönpurkauksella voi olla vakavia seurauksia terveydenhuollon alalla. Insinöörimme ovat siksi kehittäneet lääketieteiden laitteiden kuljetuksiin soveltuvia pyöriä, joiden rakentamisessa käytetään vain kaikkein laadukkaimpia materiaaleja.