Logistiikan maailma

Kaksi harjoittelijaa piti koulussa oppitunnin logistiikastaKaksi harjoittelijaa piti Wermelskirchenin koulussa oppitunnin logistiikasta. TENTE-ROLLENin ja koulun välinen antoisa yhteistyö on jatkunut jo 14 vuotta. Koulun opiskelijat kiertävät säännöllisesti TENTEn tehtaalla. Lisäksi harjoittelijat luennoivat koulussa pyörien valmistukseen liittyvistä tosiseikoista.

Kaksi Euroopan suurimman pyörävalmistajan harjoittelijaa vieraili Wermelskirchenin koulussa. Harjoittelijat kertoivat koulun oppilaille työelämästä. Teollisuuden hallintoassistenttiharjoittelijat Frederik Fetten ja Xenia Richter pitivät neljä modernin logistiikan maantiedekurssia, joissa käytettiin TENTEä esimerkkinä. Useimmat paikalla olleista 100 opiskelijasta tiesivät TENTEstä joko äskettäisen vierailun tai TENTE-tuotemerkin perusteella. TENTE toimii kaikilla mantereilla, ja sillä on ulkomailla 28 tytäryhtiötä. Wermelskirchenissa sijaitseva TENTE-ROLLENin tehdas on yrityksen suurin toimipaikka, jossa on 450 työntekijää. Tuotteet lähtevät TENTEn korkeavarastosta logistiikkaosastolle ja sieltä asiakkaille. Tuotteet erotellaan seuraaviin neljään markkinasegmenttiin: laitoskäyttö, lääketieteelliset sovellukset, teollisuuskäyttö ja raskaskäyttö. TENTEn logistiikkatiimi keskittyy kustannusten minimointiin, toimitusaikojen lyhentämiseen ja materiaalivirran optimointiin. Asiakkaan näkökulmasta täsmällinen toimitus on kriittisen tärkeä asia. Kohteen ja prioriteettitason mukaan tuotteet toimitetaan kuorma-autolla, junalla, laivalla tai lentokoneella. TENTEn harjoittelijat määrittelivät logistiikan seuraavasti: tehokkaat toimitukset, pienet kustannukset ja vähäinen pääomantarve.