Generelle vilkår og betingelser

Fuldstændig serviceDe følgende vilkår og betingelser ("Vilkår") er offentliggjort af TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Cologne (“TENTE International GmbH”) og gælder det kontraktmæssige forhold mellem TENTE International GmbH og hver kunde, der anvender online-detailportalen ("online-butik"), som er gjort tilgængelig af TENTE International GmbH.

Websitet, som er gjort tilgængeligt af TENTE International GmbH, på www.tente.com er primært beregnet til at give oplysninger om virksomheden og at præsentere produkterne og tjenesterne, der tilbydes af TENTE International GmbH. TENTE International GmbH giver også sine datterselskaber (“Affilierede selskaber”) adgang til online-butikken. Tjenesterne, som TENTE International GmbH tilbyder gennem websitet www.tente.com (“Website”), og som anvendes af kunder (“dig”, "du", “kunde”, “kunder”), tilvejebringes udelukkende på grundlag af disse vilkår. Eventuelle vilkår, der anvendes af dig, udgør ikke nogen del af kontrakten, medmindre de udtrykkeligt er blevet tilladt skriftligt af TENTE International GmbH.


1. Ansvar mht. online-butikken

TENTE International GmbH har en online-butik på websitet, som kunderne kan anvende frit. Den eksklusive kontraktmæssige partner for ordrer, der er blevet afgivet, er det relevante, affilierede selskab. Selvom TENTE International GmbH som operatør af websitet muliggør tilknyttede transaktioner at finde sted i online-butikken, er TENTE International GmbH hverken køber eller sælger af de udbudte produkter. TENTE International GmbH tilbyder dig og de relevante affilierede selskaber en platform, der gør det muligt at afgive ordrer online. Den underliggende kontrakt, der hidrører de ordrer, der bliver afgivet, vedrører kun dig og det relevante affilierede selskab. TENTE International GmbH er ikke en kontraktmæssige partner i disse transaktioner og påtager sig derfor heller ikke ansvar for den underliggende kontrakt vedrørende salg af varer. TENTE International GmbH tjener ikke som repræsentant for det affilierede selskab. Kun det affilierede selskab har ret og forpligtelser under kontrakten til salg af varer. Særligt skal eventuelle rettigheder vedrørende lovmæssige garantier, ansvar og/eller tilbagekaldelse, du måtte have, håndhæves direkte i forhold til det affilierede selskab. Det relevante affilierede selskabs vilkår og betingelser gælder:


Leveringsbetingelser. | TENTE Danmark

2. Oprettelse af kontrakt

Du kan vælge produkter fra TENTE International GmbH's varesortiment og samle dem i en såkaldt indkøbsvogn ved at klikke på knappen "Tilføj til indkøbsvogn". Ved at klikke på knappen "Bestil nu" afgiver du en ordre, som er et bindende tilbud adresseret til det affilierede selskab om at købe produkterne, som befinder sig i indkøbsvognen. Du kan se og ændre produkterne i indkøbsvognen når som helst før du afgiver ordren. Det affilierede selskab sender dig så en bekræftelse pr. e-mail, der angiver en bindende accept af dit tilbud. Du kan anvende udskriftsfunktionen i din browser og/eller gennem din e-mailudbyder og udskrive en kopi af kontrakten. Hvis det ønskede produkt ikke er tilgængeligt, vil det affilierede selskab ikke sende en accept. Hvis det er tilfældet, er der ikke oprettet nogen kontrakt.


3. Ret til at annullere

Kunder, der er forbrugere (enhver person, der indgår en juridisk transaktion til formål uden for deres forretning eller selvstændige aktivitet) har ret til at annullere en kontrakt vedrørende salg af varer med et affilieret selskab i henhold til den følgende annulleringspolitik:


Annulleringspolitik
Ret til at annullere

Du har ret til at annullere købet af varer uden at give nogen grund inden for 14 dage ved skriftligt at underrette om din annullering (f.eks. via brev eller e-mail), eller hvis du modtager varerne før udløbet af denne tidsgrænse, ved at returnere varerne. Tidsgrænsen begynder, når du modtager denne underretning om retten til at annullere i tekstformat, men ikke før du modtager varerne, og ikke før, du har opfyldt dine forpligtelser om at give oplysninger under Artikel 246 § 2 i forbindelse med Artikel 246 § 1(1) og 1(2) i den indledende akt i den tyske civile retsplejelov (EGBGB) og under § 312g(1) første sætning i den tyske civile retsplejelov i forbindelse med Artikel 246 § 3 EGBGB. For at kunne overholde tidsgrænsen er det tilstrækkeligt, at du sender din underretning om annullering af varerne før tidsgrænsen udløber.


Din underretning om annullering skal adresseres til: TENTE A/S
Birkemosevej 32
Postbox 32
DK-8361 Hasselager
Telefon‎: +45 / 70 10 82 10
Faxnummer‎: +45 / 70 10 81 10
E-mail: info@tente.dk
Internet: www.tente.dk

Man – tor 07.45 – 16.00
Fre 07.45 – 14.00

Betingelser for annullering

Ved en effektiv annullering skal enhver udførelse af kontrakten, der modtages af den ene eller den anden part (såsom varer, betalinger osv.), returneres og eventuelle fordele udledt heraf (såsom renter eller anvendelsesfordele) gives tilbage. Hvis du er ude af stand til at give alle eller dele af varerne eller modtagne fordele tilbage, eller hvis du kun kan returnere eller tilbagelevere varerne eller fordelene i forringet tilstand, er du forpligtet til at kompensere det affilierede selskab for værditab. Din forpligtelse til at kompensere for værditabet opstår kun, hvis forringelsen eller de udledte fordele overstiger det, der kan forventes som et resultat af, at varerne er blevet undersøgt med henblik på deres egenskaber og funktion. "Undersøgelse af egenskaber og funktion" betyder at inspicere og afprøve varerne på en måde, der svarer til hvad der er almindeligt i en detailforretning. Det affilierede selskab skal bære omkostningerne og risiciene i forbindelse med, at du returnerer varerne og produkterne, som er egnet til at blive returneret som pakke. Varer og produkter, der er uegnede til returnering som pakke skal hentes af det affilierede selskab. Eventuelle forpligtelser til at refundere betalinger skal opfyldes inden for 30 dage. Denne tidsgrænse begynder i dit tilfælde, når du indsender din underretning om annullering eller sender varer, og i det affilierede selskabs tilfælde, når din underretning om annullering af varerne modtages.


Politik om annulleringsforbud
Eksklusion af retten til at annullere

Ved transaktioner vedrørende aftale vedrørende fjernsalg, gælder retten til at annullere ikke for varer, der er blevet produceret til kundens specifikationer eller som tydeligt er individualiseret eller, som et resultat af deres egenskaber, er uegnede til returnering.


Generel information

1. Please avoid damaging or debasing the goods. If possible, please send the products back to us in the original packaging including all parts and materials contained in the packaging. If necessary, place the products and packaging inside a protective outer package. If you are no longer in possession of the original packaging, you should ensure you package the goods in packaging suitable to protect against damage during transport.
2. If possible, please do not mark the goods “freight collect” when sending them back to the Affiliate.

3. Bemærk, at paragraf 1 til 2 ovenfor ikke danner danner grundlag for din ret til at annullere.


4. Opbevaring af kontraktens tekst

TENTE International GmbH vil gøre disse vilkår og yderligere kontraktmæssige vilkår, sammen med oplysningerne om din ordre, tilgængelige for dig under bestillingsprocessen. Du kan downloade vilkårene og gemme en oversigt over oplysningerne om denne ordre som vist i online-butikken vha. den relevante funktion i din browser. Efter færdiggørelsen af ordreprocessen, vil du ikke længere kunne se disse data i online-butikken.


5. Kontraktens sprog

Denne kontrakts sprog er engelsk og tysk.


6. TENTE International GmbH’s rettigheder og forpligtelser

TENTE International GmbH giver kun kunder adgang til en online detailportal. TENTE International GmbH har derfor ingen rettigheder eller forpligtelser vedrørende salget af varer, der er foretaget via online-butikken (se paragraf 1 i disse Vilkår). TENTE International GmbH forbeholder sig retten til at variere sine tjenester, foretage tekniske modifikationer eller til at ophøre med at drive en online-butik i ubegrænset tid eller helt. Der er ingen forpligtelse til at give grunde eller overholde en opsigelsestid. TENTE International GmbH er berettiget til at ekskludere dig fra at bruge dets internettjenester i fremtiden og/eller at indgive krav (f.eks. vederlagskrav) mod dig.


7. Adgang

TENTE International GmbH skal bestræbe sig på, inden for rammen for tilgængelig teknisk evne, at tilvejebringe kontinuerlig adgang til sine internettjenester og relaterede tjenester og produkter. Sager vedrørende vedligeholdelse, sikkerhed og kapacitet, som er uden for TENTE International GmbH’s kontrol, kan føre til kortvarige afbrydelser eller midlertidig lukning af online-butikken. Ved at give samtykke til disse vilkår, anerkender du, at TENTE International GmbH ikke kan garantere den kontinuerlige, tekniske tilgængelighed for sit website.


8. Ansvar

TENTE International GmbH’s ansvar for mindre uagtsomme krænkelser af sine forpligtelser skal begrænses til forudsigelige og direkte skader, der opstår naturligt på baggrund af kontrakten, undtagen hvor skaden er dødsfald, personlig skade eller skader på helbredet eller som et resultat af en krænkelse af en kontraktmæssig garanti eller rettigheder, der er baseret på den tyske produktansvarsakt. TENTE International GmbH er også ansvarlig for krænkelser af de kontraktmæssige betingelser, som er en forudsætning for korrekt gennemførelse af kontrakten og overholdelsen, som du generelt kan stole på. TENTE International GmbH er også ansvarlig for krænkelser af de kontraktmæssige vilkår via repræsentanter, der er engagerede i gennemførslen af kontrakten. TENTE International GmbH skal gøre sig alle rimelige bestræbelser på at sikre, at websitet er fri for kendte computervirusser og skal altid bestræbe sig på at implementere en virusscanner, der opfylder de aktuelle, tekniske standarder. Ved at give samtykke til disse vilkår, anekender du, at et helt virusfrit website ikke teknisk kan garanteres. Alle krav vedrørende virusinficeret slutudstyr, der tilhører dig, som et resultat af anvendelse af TENTE International GmbH’s website er ekskluderede, herunder kompensation for tab af data. TENTE International GmbH er ikke ansvarlig for afbrydelser af sin platform, der opstår af tekniske eller juridiske grunde, såsom fejl på server eller software, som er uden for TENTE International GmbH’s kontrol.


9. Endelige bestemmelser

Denne kontakt og eventuelle ændringer af denne skal være skriftlig(e). Kontrakten må ikke suppleres af en tillægsaftale. TENTE International GmbH forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår når som helst uden at give nogen grund, medmindre ændringerne er urimelige for dig. TENTE International GmbH vil straks underrette dig om eventuelle ændringer af disse vilkår. Hvis du ikke har indsigelser til de ændrede vilkår inden for 2 uger, vil det betyde, at du har accepteret vilkårene i deres ændrede form. TENTE International GmbH er forpligtet til at give dig en advarselsfrist ved starten af denne tidsgrænse vedrørende konsekvenserne af eventuelle handlinger, som du måtte vælge at foretage dig. Denne kontrakt er underlagt Tysklands love med undtagelse af bestemmelserne i international privatret og FN-konventionen vedrørende kontrakter om internationalt salg af varer.


Offentliggjort i: december 2013