Anvendelsesbetingelser

TENTE CAD-serviceSpecielle CAD-servicebetingelser

I. Brugsbegrænsninger

Alle tilvejebragte CAD-data er og skal forblive TENTE International GmbH's ejendom. Datoen vil kun blive brugt af virksomheden, der har registreret brugernavnet. Det er udtrykkeligt forbudt at videregive data til nogen tredjepart uden forudgående, skriftlig tilladelse fra TENTE International GmbH. Den følgende bøde vil blive udstedt, hvis en virksomhed overtræder forbuddet om distribution af materialerne. En bøde på over € 5.100 vil blive fastlagt for hver lovovertrædelse.


II. Dimensionel nøjagtighed

Vi kan ikke garantere nøjagtigheden af tilvejebragte CAD-data. Dimensionelle tolerancer kan opstå mht. visse produkter og er underkastet konstruktionsdesignet. Ved tvivlsspørgsmål bedes du kontakte en af vores TENTE-konsulenter.


III. Ændringer

De overførte CAD-data er ikke underkastet nogen opdateringsservice. TENTE International GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer når som helst. Ved tekniske ændringer skal kunden selv sørge for opdateringen.


IV. Databrug

Alle CAD-data-anmodninger registreres. TENTE kan anvende disse ekstraherede data til kundeserviceformål. Data må ikke overføres til virksomheder, der ikke er del af TENTE Marketing.


V. Jurisdiktion

Eventuelle stridsspørgsmål i forbindelse med dette kontraktmæssige forhold skal forelægges den behørige domstol, som hovedkontoret eller forhandleren, som er ansvarlig for leveringen, hører under, hvis brugeren er en registreret køber, juridisk enhed ifølge den offentlige lov eller en offentlig, separat ejendom. Forhandleren har også ret til at fremsætte en begæring på stedet for kundens hovedkontor.


TENTE CAD Service tilvejebringes af CADENAS GmbH. Tjek også brugerbetingelser her http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Cologne
Register Court Köln HRB 59645

Administrerende direktører: Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

momsnummer: DE 190 161 774


© Copyright: Genoptryk eller kopiering, helt eller delvist, er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra TENTE International GmbH.