Sistema de bloqueig: l’estabilitat de direcció simplificada

Read more


Els frens de direcció s’incorporen a les rodes de direcció i disposen de diversos elements de maneig, com la palanca de pedal. En principi, una roda de direcció pot moure’s en totes les direccions. Quan s'activa el fre de direcció, la roda queda fixada en la direcció del moviment i garanteix que només pugui moure’s en la direcció predeterminada. Es tracta, doncs, d’una solució que millora el desplaçament en línia recta de la roda en passadissos estrets i trajectes llargs.

El fre de direcció aporta encara un altre avantatge: Impedeix que les rodes es vegin afectades per les oscil·lacions torsionals i ballin en desplaçaments ràpids. Les solucions de producte més modernes, com ara la TENTE Linea e-lock, incorporen un fre de direcció que es pot activar també electrònicament. El sistema s’opera amb botons, sense força, i permet controlar les rodes individualment. La funció de control es pot integrar en panells de control preexistents.

 

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

Espanya

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com