Обща информация

Мобилност за демографската промяна

Read more


Според Организацията на обединените нации световният дял на хората на възраст над 65 години ще се увеличи до 15,6% до 2050 г. През 2010 г. делът е бил под половината от това. Изследванията също показват, че Европа е един от най-старите региони в света, със средна възраст 39 години.

През 2016 г. броят на хората над 65-годишна възраст на европейския континент е бил 115,8 милиона души. До 2060 г. този брой може да се увеличи с около 60%. Глобалното сравнение показва Япония, като фаворит. Изследванията ясно показват, че делът на хората на възраст над 65 години в Япония може да се увеличи с над 40% до 2060 г. В САЩ средната възраст на населението ще нарасне до 40 години до 2050 г. За сравнение: средната възраст през 2000 г. е около 35 години.

 

С тази демографска промяна броят на болните се увеличава в световен мащаб. Болниците и старческите домове са изправени пред предизвикателството да се адаптират към тези промени. Това е мястото, където можем да помогнем. Нашата компания има водеща роля в медицинския сектор, предлага широко портфолио от продукти и правилните решения на бъдещите техническите предизвикателства.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

ProfisBG

Airport - Industrial Zone, Nedelcho Bonchev str. No 3

1528 Sofia

България

Phone: +359 2 973 21-94

Fax: +359 2 917 39 27

Email: tente@profisbg.com