Факти и цифри

Read more

Оборот

В милиони евро

 

Служители

Количество

Продажби на служител

На 1000 евро

Приходи преди данъци

В проценти

 

Инвестиции

В Милиони евро