Обешанието на нашата марка

Прочетете още

По-добра мобилност. По-добър живот.

Съществуват няколко важни термини, които са тясно свързани с думата "мобилност": напредък, движение, гъвкавост и стремеж. Всички те оформят нашия съвременен живот и са от съществено значение за успеха и развитието. Именно поради тази причина ние в TENTE работим всеки ден за развитието на мобилността. С нашите иновативни колела и ролки, с безкомпромисни стандарти за качество и най-вече с ясно обещание: По-добра мобилност. По-добър живот.


TENTE разработва умни решения за мобилност от 1923 г. Решения, които значително подобряват начина на живота на хората и тяхната работна среда. Решения, които повишават производителността, осигуряват по-голяма безопасност и откриват нови хоризонти по отношение на дизайна, издръжливостта и са щадящи към околната среда . Независимо дали става въпрос за индустриални, търговски, медицински технологични, за тежкотоварни транспортни средства, машинно инженерство, интралогистика, оборудване за фабрики или мебелния сектор, колелата и ролките на TENTE определят нови стандарти и имат решаващо значение при промени в движението. По този начин ние се радваме на доверието на нашите клиенти в нашия висококачествен продукт и иновативен дух, както и в способността ни да предоставяме подкрепа на цели континента.


На следващите страници бихме искали да обясним по-подробно кои ценности са в основата на нашите силни страни. В тези ценности се проявяват отличаващи се решения за мобилност и могат да се постигнат значителни подобрения във всички аспекти на живота.